Ansiomerkkisäännöt

Ansiomerkkisäännöt

KESKI-POHJANMAAN LIIKUNNAN PALKITSEMIS- JA
ANSIOMERKKIJÄRJESTELMÄ

1 §

Keski-Pohjanmaan Liikunta ry:n (myöh. Kepli) ansiomerkkejä, standaareja, avainvalintatunnuksia ja tunnustusplaketteja voidaan antaa henkilöille, yhteisöille tai julkisyhteisöille, jotka ovat edistäneet alueen tai sen jäsenyhdistysten toimintaa taikka muuten työskennelleet Keplin toiminta-alueella liikunnan ja urheilun hyväksi.

2 §

Keski-Pohjanmaan Liikunnan palkitsemis- ja ansiomerkkijärjestelmään kuuluu pronssinen ansiomerkki, hopeinen ansiomerkki, kultainen ansiomerkki, tunnustusplaketti, standaari sekä Keplin avainvalintatunnus.

Huomionosoitus voidaan Keplin hallituksen päätöksellä myöntää edellä olevasta poiketen. Huomionosoituksen myöntämiseksi samalle henkilölle on edellisen merkin myöntämisestä oltava kulunut vähintään viisi (5) vuotta, elleivät aivan erityiset syyt toisin vaadi.

3 §

PRONSSINEN ANSIOMERKKI

voidaan myöntää

a. henkilölle, joka on toiminut Keplin tai sen jäsenjärjestön maakunnallisissa elimissä

b. henkilölle, joka ansiokkaalla tavalla on osallistunut seura- ja yhdistystoimintaan sekä yhdistyksen esimerkilliselle ja uskolliselle jäsenelle, joka on merkittävällä tavalla tukenut paikkakuntansa liikunta- ja urheilutyötä


c. henkilölle tai yhteisölle Keplin tai jäsenyhdistysten hyväksi tehdystä vähintään viisi (5) vuotta kestäneestä työstä.


d. aktiiviurheilijalle SM-tason urheilusaavutusten perusteella

4 §

HOPEINEN ANSIOMERKKI

voidaan myöntää

a. henkilölle, joka on toiminut vähintään 10 vuotta Keplin tai sen jäsenjärjestön maakunnallisissa elimissä tai jäsenyhdistysten johtoelimissä ansioituneella ja tunnustusta ansaitsevalla tavalla


b. henkilölle, joka ansiokkaalla tavalla on osallistunut seura- ja yhdistystoimintaan tai on merkittävällä tavalla tukenut paikkakuntansa liikunta- ja urheilutyötä


c. henkilölle tai yhteisölle Keplin tai jäsenyhdistysten hyväksi tehdystä vähintään viisitoista (15) vuotta kestäneestä työstä


d. aktiiviurheilijalle EM- ja MM-tason urheilusaavutusten perusteella

5 §

KULTAINEN ANSIOMERKKI

voidaan myöntää

a. henkilölle, joka on toiminut vähintään 15 vuotta Keplin tai sen jäsenjärjestön maakunnallisissa elimissä sekä valtakunnallisella tasolla Valon ja sen jäsenjärjestöjen elimissä erityisen ansioituneella ja tunnustusta ansaitsevalla tavalla


b. aktiiviurheilijalle Olympiatason urheilusaavutusten perusteella edustaessaan Keplin jäsenseuraa.

6 §

KEPLIN TUNNUSTUSPLAKETTI

voidaan myöntää

a. henkilölle, joka on toiminut pitkäaikaisesti Keplin jäsenyhdistysten tai toiminta-alueen kuntien liikuntatoimen johtoelimissä ansioituneella ja tunnustusta ansaitsevalla tavalla


b. henkilölle, joka ansiokkaalla tavalla on osallistunut seura- ja yhdistystoimintaan tai on merkittävällä tavalla tukenut oman paikkakuntansa liikunta- ja urheilutyötä


c. yritykselle tai yhteisölle, joka on merkittävällä tavalla tukenut paikallistason liikunta- ja urheilutyötä


d. aktiiviurheilijalle pitkäaikaisesta ja esimerkillisestä toiminnasta urheilu-urallaan kansallisella tasolla

7 §

KEPLIN STANDAARI

voidaan antaa Kepliin kuuluvalle jäsenyhteisölle, joka täyttää tai on täyttänyt 25 vuotta tai ulkomaalaiselle tai kotimaiselle henkilölle tai yhteisölle ansiokkaasta yhteistyöstä Keplin kanssa.

8 §

KEPLIN AVAINVALINTA- tunnus

myönnetään julkisyhteisölle tai erityisestä syystä muulle yhteisölle tunnustuksena paikallisella ja alueellisella (maakunnallisella) tasolla tehdyistä merkittävistä liikuntapolitiikkaa edistävistä päätöksistä ja toimenpiteistä. Tunnuksen myöntää Keplin hallitus tai sen valtuuttama elin.

9 §

Keplin ansiomerkkien, tunnustusplakettien, standaarin ja avainvalintatunnusten myöntämisestä päättää Keplin hallitus tai sen valtuuttama elin.

10 §

Ansiomerkkejä ja standaaria ei saa luovuttaa toiselle.

11 §

Keplin toimisto pitää luetteloa ansiomerkkien, standaarien ja tunnusten saajista.

12 §

Kadonneen merkin tilalle voi lunastusmaksun suorittamalla saada uuden.

13 §

Ansiomerkeistä, standaareista ja tunnustuksista peritään niiden todellinen hinta ja sen maksaa ehdotuksen tekijä. Merkkien hinnat ovat 1.4.2017 alkaen: pronssinen 44 €, hopeinen 49 € ja kultainen 59 €. Tunnustusplaketti 49 €.

Keski-Pohjanmaan Liikunnan ansiomerkkisäännöt on hyväksytty Keplin hallituksen kokouksessa 30.9.2014.

Kokkolassa

23.3.2017

Keski-Pohjanmaan Liikunnan hallitus


   
Keski-Pohjanmaan Liikunta
«  Elokuu   »
Ma Ti Ke To Pe La Su
 
 Koulutus
 
 Kokous
 
 Tapahtuma
 
 Seminaari
Kategoriat