Liikuntasuositukset

Lapsen fyysinen aktiivisuus

Lapsen fyysisellä aktiivisuudella tarkoitetaan kaikkea hänen elämäänsä liittyvää luontaista liikkumista, joka ei välttämättä ole ohjattua, vaan on useinmiten esimerkiksi lapsen omaehtoista leikkiä. Lapsella onkin sisäsyntyinen tarve liikkua pienestä pitäen ja omaehtoinen liikunta voi olla hyvin monipuolista kun lapsi liikkuu ja kokeilee eri vuodenaikoina erilasia liikunnan muotoja monenlaisissa ympäristöissä.

Liikunta-annos

Kansainvälisten tutkimusten mukaan alle kouluikäinen lapsi tarvitsee liikuntaa vähintään kaksi tuntia päivittäin. 7-12 vuotiaille suositellaan liikuntaa 1,5-2 tuntia päivässä. Päivittäisen liikunta-annoksen voi jakaa useaan eri jaksoon, esimerkiksi 10 minuuttia kestäviin tuokioihin. Terve lapsi osaa luonnostaan pitää tauon liikkumisessa kun hän väsyy. Lapsen elämässä liikunta on liikkumista ja leikkimistä.

Terveyden kannalta olisi tärkeää, että lapsi liikkuisi päivittäin niin että siitä aiheutuva rasitus olisi kohtuullista. Kohtuullisesti kuormittava liikunta vaikuttaa myönteisesti ihmisen immuunijärjestelmään lisäten vastustuskykyä esimekiksi erilaisia tarttuvia tauteja vastaan. Lapsuus- ja kasvuiän liikkumattomuus vaikuttaa pitkäaikaissairauksien kehittymiseen. Näitä sairauksia ovat mm. kakkostyypin diabetes, sydän- ja verenkiertoelimistön sairaudet sekä nivelten kulumaviat.

Monipuolista liikuntaa lapselle

Lapsen liikunnan tulisi olla monipuolista ja ikätasolle sopivaa toimintaa. Liikkumaan oppiminen on lapsen perusoikeus ja sen tulisi lähteä hänen omista lähtökohdistaan. Monipuolinen liikunta tukee hermoston kehittymistä ja vahvistaa lapsen edellytyksiä myös tiedollisten asioiden oppimiseen. Voidaankin sanoa, että hyvät liikuntataidot ovat lapsen paras turvavarustus arjessa!

Monipuolisen toiminnan avulla lapsi oppii tuntemaan oman kehonsa, muodostamaan itsestään kuvan ja tiedostamaan liikunnallisia valmiuksiaan. Lapsi oppii sietämään rasitusta, tuntemaan fyysiset rajansa ja nostamaan suoritustasoaan. Mitä enemmän lapsella on mahdollisuuksia kokeilla ja harjoitella erilaisissa tilanteisa, sitä useammin hän voi kokea onnistumisen elämyksiä.

Iloa ja elämyksiä liikunnasta

Liikunnan tulee ennenkaikkea tuottaa lapselle iloa ja elämyksiä. Liikunnan tulisi lähteä lapsen näkökulmasta ja olla luonnollinen osa elämää. Myönteisillä liikuntakokemuksilla on vaikutusta tasapainoisen minäkuvan kehittymiselle. Liikunta tarjoaa lapselle myös luonnollisen kanavan purkaa energiamääräänsä. Aktiivisen toiminnan tuottama väsymys on luonnollista ja tällöin lapsi nukkuu riittävästi ja hyvin.


   
Keski-Pohjanmaan Liikunta
«  Helmikuu   »
Ma Ti Ke To Pe La Su
 
 
 Koulutus
 
 Kokous
 
 Tapahtuma
 
 Seminaari
Kategoriat