Valtakunnalliset yhteistyötahot


Opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntayksikkö tukee veikkausvoittovaroilla urheilun valtakunnallista, alueellista ja paikallista urheilutoimintaa. Kepli kuuluu niihin viiteentoista maakunnalliseen liikunnan aluejärjestöihin, joita ministeriö tukee. Alueille on luotu yhteistyössä tuloskriteerit, joissa painottuvat järjestö- ja seuratoiminta, lasten ja nuorten liikunta sekä aikuisliikunta.

Olympiakomitea on valtakunnallinen liikunnan ja urheilun kattojärjestö, jonka alueellisena yhteistyötahona Keplikin toimii. Järjestö koordinoi yhteistyötä kilpa- ja huippu-urheilun lisäksi lasten ja nuorten liikunnan, aikuis- ja työpaikkaliikunnan sekä seuratoiminnan kehittämiseksi. Vuoden vaihteessa 2016-17 Valo ja Olympiakomitea ovat fuusioituneet vuoden 2017 Suomen Olympiakomiteaan. Jatkossa yhteistyötä tehdään sopimuspohjalla.


KKI-ohjelma on tukenut alueellista terveysliikunnan kehittämistyötä mm. Keplin alueella jo vuodesta 2001 saakka. Ohjelman kautta on mahdollista hakea avustusta kaksi kertaa vuodessa paikalliseen aikuisliikunnan kehittämiseen.
KKI -ohjelma välittää tietoa liikunnasta ja muista terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä. Kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä Kipinät-lehti esittelee muun muassa hyvin toimivia paikallisia KKI-hankkeita ja niiden toimintamalleja, joita muut terveysliikuntahankkeiden järjestäjätahot voivat hyödyntää toimintansa suunnittelussa.

KKI-ohjelman julkaisee materiaaleja niin ammattilaisten kuin itse liikkujien käyttöön. KKI-ohjelma on ollut mukana useissa televisiotuotannoissa toteuttajana ja asiantuntijaorganisaationa. KKI-ohjelmaa rahoittavat mm. Opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä kumppaneina liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö, Metsähallitus ja työ- je elinkeinoministeriö.


Kepli on mukana valtakunnallisen Liikkuva Koulu-ohjelman alueellisessa ja paikallisessa kehittämistyössä tarjoten erilaista tukea paikallisille hankkeille. Tarjoamme kunnille ja kouluille käytännönläheistä tukea mm. koulutusta koulun henkilökunnalle ja oppilaille sekä ideointia ja suunnitteluapua, Kunnilla on mahdollisuus hakea aluehallintovirastoilta tukea koulupäivän liikunnallistamiseen.

Liikkuva Koulu saa rahoituksen opeus- ja kulttuuriministeriön kautta veikkausvoittovaroista. Hanketta koordinoi opetushallitus ja tutkimusta ja viestintää Likes-tutkimuskeskus.   
Keski-Pohjanmaan Liikunta
«  Elokuu   »
Ma Ti Ke To Pe La Su
 
 Koulutus
 
 Kokous
 
 Tapahtuma
 
 Seminaari
Kategoriat