På svenska

Bästa föreningens ledare!

Slut med till Kepli!
Keplis regering önskar din förening välkommen till Keplis aktiviteter! Vi är idrottfolkets egen organisation. Vi utvecklar regionens sport- och motionsaktiviteter med mångsidiga sakkunskaper och know-how. I dagens läge har Kepli cirka 130 medlemmar från regionen runt Mellersta Österbotten.

Vi kör idrottsföreningars sak!
Keplis viktigaste mission är att köra idrottsföreningars förmåner och utveckla deras verksamhetspremisser i vårt landskap. Vi bidrar aktivt i beslutsfattningen, så att det skulle arbeta för idrottens bästa. Det finns över 38.000 amatöridrottare och motionärer, i de olika generell- och specialföreningarna, som ligger inom vårt aktivitetsområde. Vi ställer upp för aktiviteter av våra medlemsföreningar på många olika sätt. Vi utbildar ledarna och tränarna, aktiverar människor att börja träna i idrottsföreningar, på arbetsplats eller självständigt, vi ordnar sportläger för barn, koordinerar och utvecklar eftermiddagsverksamhet tillsammans med kommuner och föreningar.
Kepli, tillsammans med vår stödorganisation KEPUT, stöder också unga idrottare med stipendier via KEPUT.
På riksnivå är vi medlemsorganisation i Finlands Idrott (FI) och befrämjar föreningarnas verksamhetspremisser på många olika sätt.

Noggrann info om föreningsverksamhet och föreningens ledningsätt!
Som medlem får du olika slags rådgivning och idéer för planering av din förenings aktiviteter, utan kostnader. Av vårt mångsidiga utbildnings- och evenemangutbud får du bäst och snabbast information när du är Keplis medlem.
Visste du att sport- och motionfolk har en gemensam Tuplaturva-försäkring? Har du hört om musikens gemensamma Teosto- och Gramexavtalet?
Glöm inte att det finns ett eminent sätt att skaffa pengar till föreningen: under förra året fick tiotals föreningar många tusen euros, med försäljning av Snölyktan! Här fanns några exemplar varför det lönar sig att överväga medlemskap i Kepli just nu! Nya medlemmar får en utbildningssedel, värt 50 €, som anknytningsförmån till årslut!

Keplis medlemsavgift beror om föreningens storlek. Den minsta avgiften är 50 €, om föreningens storlek är under 200 medlemmar. Följande avgiftkategorier är 70 € (201-500 medlemmar), 90 € (501-1000 medlemmar) och 110 € för föreningar och andra organisationer/förbund med över 1000 medlemmar. Intresserad?

Om du inte ännu är medlem så är du välkommen till vårt gäng. Nu är det rätt tid att anknyta. Du får mycket mångsidiga och värdefulla förmåner.

VÄLKOMMEN TILL KEPLI!

Närmare information: Distriktsledare Petri Harsunen, tel.0400-365 607 eller
e-mail: petri.harsunen@kepli.fi

Mellersta Österbottens Idrott r.f. / Kepli:

- oberoende idrottsförbund i Mellersta Österbotten, regionen med över 180 000 invånare
- Kepli grundades i november 1997

- förbundet fungerar som paraply-organisation för alla sina medlemsorganisationer:
motions- och idrottsföreningar och traktens kommuner

- Kepli har 115 medlemsorganisationer, vilka består av ca. 38 000 invånare

VERKSAMHETENS VIKTIGASTE OMRÅDE

1) Klubbverksamhet

- klubbarnas utvecklingsarbete
- klubbutbildning -träningverksamhetens stödning
- samarbete med grenförbunden och deras regioner som tillhör SLUFIs Hyvä Seura -nätverket

2) Barnens och ungdomarnas motion
- utbildning: klubbar, skolor och daghem
- läger verksamhet
- eftermiddagsverksamhetens utvecklingsarbete
- samarbete med Ung i Finland rf och undervisningsministeriets kulturpolitiska avdelningen

3) Form- och hälsomotion för vuxna
- samarbete med kommuner: motionkampanjer och hälsomotionens utbildningar
- utveckling av motion arbetsplatserna
- hälsomotionens projektaktivitet, t.ex Liikettä Sivusille –projekt -samarbete med Kunto rf och KKI-programm

4) Motionpolitik
- samarbete med kommuner
- strategiarbete i motion
- kommunikation och meddelande
- säkerställa för kvalifikationer till sport och motion

Mellersta Österbottsens Idrott rf

Sportglädje till oss alla!


   
Keski-Pohjanmaan Liikunta
«  Elokuu   »
Ma Ti Ke To Pe La Su
 
 Koulutus
 
 Kokous
 
 Tapahtuma
 
 Seminaari
Kategoriat