Valmentaja-ja ohjaajakoulutus ( VOK)

Keplin avoimia ohjaajien ja valmentajien koulutuksia 2017-2018.pdf

VOK VIIKONLOPPU 10.11.-11.11.2017 ON PERUTTU VÄHÄISEN OSALLISTUJAMÄÄRÄN VUOKSI. KOULUTUKSET JÄRJESTETÄÄN UUDESTAAN ALKUVUONNA 2018.

Tervetuloa mukaan aikuisliikunnan ja nuorten harrasteliikunnan VOK superviikonloppuun Kokkolaan 10.11.-11.11.2017!

Koulutusesite + osallistumismaksut: VOK-esite_KOKKOLA AIKUISET_10.11.-11.11.pdf

VOK Superviikonloppu 10.11.-11.11.2017.

Aikuisliikunnan ja nuorten harrasteliikunnan ohjaajille.

Paikka: Kokkola. Keplin toimisto, Torikatu 16 a 2.

Kouluttajana Satu Heinoja.

Perjantaina 10.11.2017 klo 17.30-20.30 Liikunta aikuisen arjessa (3h)

Lauantaina 11.11.2017 klo 9.00-17.00

Klo 9.00-11.00 Liikunta aikuisen arjessa jatkuu (2h)

Klo 11.00-12.00 Valmentajana ja ohjaajana kehittyminen (1h)

Klo 12.00-13.00 Lounastauko (omakustanteinen)

Klo 13.00-14.00 Valmentajana ja ohjaajana kehittyminen (1h)

Klo 14.00-17.00 Vinkkejä ohjaustuokioihin (3h). Paikka Kokkolan jäähalli. Osio sisältää kuntonyrkkeilydemon, ohjaajana Marja Tuoreniemi. Mukaan sisäliikuntavaatetus ja sisäliikuntakengät.

Voit osallistua yksittäisiin teemakoulutuksiin tai koko viikonloppuun.

Ilmoittautumiset koulutuksiin 2.11.2017 mennessä: http://www.kepli.ingo.fi/

Lisätiedot: satu.heinoja(at)kepli.fi puh. 0440 916 075


Osaavat ja kannustavat valmentajat ja ohjaajat ovat urheiluseuratoiminnan kulmakivi. Liikunnan aluejärjestöjen 1-tason valmentaja- ja ohjaajakoulutus (VOK1) luo valmentajille ja ohjaajille perustan laadukkaaseen ohjaukseen ja valmennukseen. Koulutus sopii kaikkien lajien valmentajille ja ohjaajille sekä tarjoaa myös upean mahdollisuuden eri lajeissa ja seuroissa toimivien valmentajien väliseen verkostoitumiseen. Liikunnan aluejärjestöt järjestävät VOK I tason yhteiset teemakoulutukset kolmena viikonloppuna (16.-17.9.2016, 20.-21.1.2017 ja 31.3.-1.4.2017). Voit osallistua koko viikonlopun koulutukseen, yhden päivän koulutukseen tai vain yhteen teemakoulutukseen. Kysy VOK -koulutuksista lisätietoa Samu Martinmäki, e-mail. samu.martinmaki(ät)kepli.fi tai puh. 0440916073

VOK-superviikonloppujen aikataulut

1. Viikonloppu 16.-17.9.2016 Kokkola

Perjantaina 16.9.

Kannustava valmentaja ja ohjaaja (3 h)

Lauantaina 17.9.

Liikunnallinen ja urheilullinen elämäntapa (2 h)

Harjoittelun suunnittelu ja arviointi (3 h)

Oppiminen ja opettaminen harjoitustilanteessa (3 h)

2. Viikonloppu 20.-21.1.2017 Ylivieska

VOK -superviikonloppu 20.1.-21.1.2017.

Ylivieskan Liikuntakeskus, Närhitie 2, 84100 Ylivieska.

Perjantaina 20.1.2017 klo 17.30-20.30 Ihmisen elinjärjestelmät ja harjoittelu 3h

Lauantaina 21.1.2017 klo 9.00-17.00 Fyysinen harjoittelu 7h (Kestävyys-, voima-, nopeus –ja liikkuvuusharjoittelu)

Kouluttajina ovat Joonas Kivinen ja Samu Martinmäki Kepliltä. Teemakoulutukset sisältävät sekä teoriaa että käytäntöä.

Voit osallistua yhteen teemakoulutukseen tai koko viikonloppuun.

Osaavat ja kannustavat ohjaajat ja valmentajat ovat urheiluseuratoiminnan kulmakivi. Liikunnan aluejärjestöjen 1-tason valmentaja- ja ohjaajakoulutus (VOK-1, 50 h koulutuskokonaisuus) tarjoaa valmentajille ja ohjaajille monipuolisen perustan ohjaukseen ja valmennukseen. Koulutus sopii kaikkien lajien valmentajille ja ohjaajille sekä tarjoaa myös upean mahdollisuuden eri lajeissa ja seuroissa toimivien valmentajien väliseen verkostoitumiseen.

Edelliseen, syyskuun 2016 Kokkolan koulutusviikonloppuun osallistui upea ja aktiivinen joukko valmentajia ja ohjaajia mm. suunnistuksesta, yleisurheilusta, painista, jalkapallosta, taitoluistelusta, nyrkkeilystä ja voimistelusta. Koulutus sopii niin uusille valmentajille ja ohjaajille kuin kokeneemmillekin konkareille.

VOK –koulutusten sisällöt: http://www.sport.fi/kasva-urheilijaksi/koulutukset...

Ilmoittautumiset koulutuksiin tiistaihin 17.1.2017 mennessä: http://www.kepli.ingo.fi/

Koulutusten hinnat (sis. Koulutuksen, materiaalin ja salimaksut, lauantain lounas on omakustanteinen):

Perjantai 20.1. 3h 45 e norm. / 40 e Keplin jäsen

Lauantai 21.1. 7h 90 e norm. / 80 e Keplin jäsen

Koko viikonloppu 120 e norm. / 110 e Keplin jäsen

Keski–Pohjanmaan Urheilun Tukijat ry tulee tukemaan VOK 1 kokonaisuuden (50h) suorittavia 50 eurolla/osallistuja.

Seuramentor ohjaajien tukena –hanke tukee hankkeessa mukana olevien seurojen VOK –koulutuksiin osallistujia 50 % normaalihinnasta (enintään 10 osallistujaa/seura/koulutus)!

Lisätiedot: e-mail. samu.martinmaki@kepli.fi puh. 044 091 6073


3. Viikonloppu 31.3.-1.4.2017 Pietarsaari

Perjantaina 31.3. Lasten ja nuorten ohjaajat

Taitoharjoittelu (3 h)

Perjantaina 31.3. Aikuisten harrasteliikunnan ohjaajat

Vinkkejä ohjaustuokioihin (3 h)

Lauantaina 1.4. Lasten ja nuorten ohjaajat

Herkkyyskausien huomiointi (3 h)

Tunne- ja vuorovaikutustaidot (2 h)

Eettinen harjoittelu (2 h)

Lauantaina 1.4. Aikuisten harrasteliikunnan ohjaajat

Liikunta aikuisen arjessa (5 h)

VOK I tason yhteiseen kokonaisuuteen kuuluvat etäopinnot:

Lasten ja nuorten valmentajat: Valmentajana ja ohjaajana kehittyminen (2 h) ja Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet valmennuksessa (2 h)

Aikuisten harrasteliikunnan ohjaajat: Valmentajana ja ohjaajana kehittyminen (2 h) ja Oma itseään kiinnostava aihe (4 h)

VOK-Superviikonloppujen hinnat alustavat hinnat

Teemakoulutukset: 2h = 30 €, 3 h = 40 €, 5 h = 60 € ja 7 h = 90 €.Yksi VOK Superviikonloppu 120 € ja kaikki kolme VOK Superviikonloppua yhteensä 330 €. Osallistuja voi valita vain yhden teemakoulutuksen tai kaikki kolme viikonloppua tai jotain siltä väliltä.

VOK I-tason teemakoulutusten sisällöt

1. Kannustava valmentaja ja ohjaaja, VOK I (3 h) Kouluttaja Jouko Salmela

Harjoitusten ilmapiiri on keskeisin tekijä lasten harjoituksessa viihtymisen ja uuden oppimisen kannalta. Kannustava ohjaaja ja valmentaja voi omalla toiminnallaan luoda innostavan ja positiivisen ilmapiirin harjoituksiin. Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää ohjaajat ja valmentajat hyvän ilmapiirin syntymiseen vaikuttaviin tekijöihin sekä ryhmän erilaisten yksilöiden huomioimiseen harjoitustilanteessa. Koulutuksessa pohditaan myös valmentajan ja ohjaajan omaa koulutuspolkua.

2. Ihmisen elinjärjestelmät ja harjoittelu, VOK I (3h)

Hyvällä valmentajalla on kokonaiskäsitys elimistöstä, joka koostuu useista keskenään toimivista elinjärjestelmistä. Osaava valmentaja ymmärtää psykofyysisen kokonaisuuden ja sen vaikutuksen terveyttä edistävässä harjoittelussa. Koulutuksen tavoitteena on, että valmentaja tietää ihmisen elinjärjestelmien rakenteen ja toimintamekanismin pääkohdat sekä ymmärtää niiden merkityksen harjoittelussa.

3. Oppiminen ja opettaminen harjoitustilanteessa, VOK I (3h) Kouluttaja Anki Mannström

Valmennus ja ohjaaminen ovat opettamista valmennustilanteessa. Urheilijan oppiminen tapahtuu valmennustilanteessa valmentajan opettamisen seurauksena. Koulutuksessa käydään läpi opettamisen ja oppimisen taidot, palautteenannon eri tavat ja valmennuksen eri tyylit sekä valmennustilanteen organisointiin liittyviä tekijöitä. Koulutuksen tavoitteena on, että valmentaja tuntee oppimisen ja opettamisen perustaidot ja ymmärtää ryhmän koostumuksen sekä erilaisten valmennus-/ohjaustyylien vaikutuksen valmentamiseen ja ohjaamiseen.

4. Herkkyyskausien huomiointi harjoittelussa, VOK I (3h)

Lasten ja nuorten hyvässä harjoittelussa on huomioitava lasten ja nuorten eri kehitysvaiheet. Eri ominaisuuksien herkkyyskaudet huomioimalla harjoittelun suunnittelussa saadaan aikaan paras oppimis- ja harjoittelutulos. Koulutuksen tavoitteena on, että valmentaja tuntee lasten ja nuorten eri kehitysvaiheet ja herkkyyskaudet sekä ymmärtää niiden vaikutukset harjoittelun suunnitteluun. Koulutuksen pääteemoja ovat lasten ja nuorten riittävä liikunnan määrä, elinjärjestelmien luonnollinen kypsyminen, liikunnallisten perustaitojen kehittyminen, fyysisten ominaisuuksien herkkyyskaudet sekä psyykkinen kehitys eri ikäkausina. Koulutuksessa käydään läpi myös lasten ja nuorten psyykkistä kehitystä eri ikäkausina.

5. Liikunnallinen ja urheilullinen elämäntapa, VOK I (3h) Kouluttaja Samu Martinmäki

Lasten ja nuorten liikunnan ja harjoittelun keskeinen tavoite on kasvattaa heitä kohti liikunnallista elämäntapaa, joka kantaa läpi koko elinkaaren. Koulutuksessa käydään läpi liikunnalliseen elämäntapaan vaikuttavia tekijöitä elinkaaren eri vaiheissa. Koulutuksen muina teemoina ovat elimistön kehittyminen eri ikävaiheessa sekä drop-out –ilmiö ja sen ehkäiseminen. Koulutuksen tavoitteena on, että valmentaja tietää ihmisen kasvun ja kehittymisen vaiheet koko elämänkulun ajalta sekä eri ominaisuuksien kehittymisen herkkyyskaudet ja osaa huomioida niitä kohderyhmänsä harjoittelun suunnittelussa ja toteutuksessa.

6. Taitoharjoittelu, VOK I (3h)

Monipuolinen harjoittelu ja liikunta luovat hyvän pohjan eri tavoitteilla liikkuville ja urheileville. Hyvä valmentaja ymmärtää monipuolisen taitoharjoittelun merkityksen ja osaa rakentaa harjoituksista monipuolisia ja liikunnallisia perustaitoja kehittäviä. Koulutuksen tavoitteena on, että valmentaja ymmärtää monipuolisen taitoharjoittelun merkityksen ja tietää, mitä ovat liikunnalliset perustaidot ja miten niitä harjoitetaan.

7. Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet harjoittelussa, VOK I (2 h)

Valmentajan ymmärrys psyykkisistä ja sosiaalisista ominaisuuksista ovat onnistuneen valmennustapahtuman edellytyksiä. Hyvä valmentaja tukee ja vahvistaa urheilijan innostusta, itsetuntoa, itseluottamusta sekä keskittymiskykyä. Koulutuksen tavoitteena on, että valmentaja ymmärtää oman roolinsa urheilijan innostuksen, itsetunnon, itseluottamuksen ja keskittymiskyvyn tukemisessa ja vahvistamisessa ja osaa huolehtia siitä, että valmennustapahtumassa vallitsee positiivinen tekemisen meininki ja liikkumisen ilo.

8. Fyysinen harjoittelu, VOK I (7 h)

Hyvä valmentaja tietää monipuolisen, laadukkaan ja määrällisesti sopivan sekä eri herkkyyskausille sopivan ominaisuusharjoittelun merkityksen urheilijan kehittymiselle. Koulutuksen tavoitteena on, että valmentaja hallitsee voiman, nopeuden, kestävyyden ja liikkuvuuden kehittämisen pääperiaatteet ja ymmärtää, mitä ovat turvalliseen harjoitustilanteeseen liittyvät tekijät.

9. Eettinen valmennus, VOK I (2 h)

Hyvä valmentaja tiedostaa oman roolinsa ja merkityksellisyytensä ohjattaviensa kokonaisvaltaiselle kasvulle ja hyvinvoinnille. Hän osaa kohdella kaikkia tasapuolisesti ja reilusti ja ymmärtää ohjattaviensa arvon ihmisenä. Koulutuksen tavoitteena on, että valmentaja ymmärtää oman vastuunsa ja valmentajan esimerkin vaikutuksen valmennettaviin sekä osaa toteuttaa reilun pelin periaatteita käytännössä. Koulutuksessa pohditaan myös, mitä eettisyys ja kokonaisvaltaisuus liikunnassa ja urheilussa tarkoittavat.

10. Valmentajana ja ohjaajana kehittyminen, VOK I (2 h)

Kyky oman toiminnan ja osaamisen arviointiin sekä pyrkimys itsensä kehittämiseen ovat hyvän ja ammattitaitoisen valmentajan ja ohjaajan tunnusmerkkejä. Koulutuksessa käydään läpi omaa ajankäyttöä, toiminnan suunnittelua, arviointia ja tehtävien priorisointia. Koulutus antaa konkreettisia työkaluja oman ajankäytön suunnitteluun ja hallintaan. Koulutuksen tavoitteena on, että valmentaja oppii tiedostamaan oman toiminnan suunnittelun ja arvioinnin merkityksen valmentamiseen ja ohjaamiseen sekä sen vaikutuksen omaan jaksamiseen ja hyvinvointiin.

11. Tunne- ja vuorovaikutustaidot valmennuksessa, VOK I (2h)

Valmennustilanne on aina vuorovaikutustilanne valmentajan ja urheilijan/urheilijoiden välillä. Hyvät vuorovaikutustaidot ovat edellytys tietojen ja taitojen välittymiselle valmentajan ja urheilijan välillä. Tunteiden tunnistaminen edesauttaa valmentajaa vuorovaikutustilanneessa onnistumisessa.

Koulutuksessa käydään läpi tunteiden tunnistamista, itseilmaisun ja kuuntelemisen taitoja ja valmentajan merkitystä hyvän ilmapiirin luomiselle sekä pelisääntöjä valmennuksessa ja ohjauksessa. Koulutuksen tavoitteena on, että valmentaja tuntee tunne- ja vuorovaikutustaitojen perusteet sekä ymmärtää avoimen ja luottamusta synnyttävän ilmapiirin merkityksen valmennuksessa.

12. Harjoittelun suunnittelu ja arviointi, VOK I (3 h) Kouluttaja Anki Mannström

Harjoittelun suunnittelu ja arviointi ovat laadukkaan valmennuksen ja ohjauksen kulmakiviä. Jokaisella harjoituksella tulee olla etukäteen mietityt tavoitteet ja suunnitelma, miten tavoitteisiin päästään. Valmentajan tulee myös arvioida tavoitteiden toteutumista.

Koulutuksessa käydään läpi yksittäisen harjoituskerran suunnitteluun ja tavoitteiden asetteluun sekä arviointiin liittyviä tekijöitä ja rakennetaan yhdessä mallitunti tuntisuunnitelmalomaketta apuna käyttäen. Koulutuksen tavoitteena on, että valmentaja osaa suunnitella ja toteuttaa yksittäisen harjoitus- tai ohjaustapahtuman yleisellä tasolla ja ymmärtää arvioinnin ja seurannan yleiset periaatteet.


   
Keski-Pohjanmaan Liikunta
«  Joulukuu   »
Ma Ti Ke To Pe La Su
 
 Koulutus
 
 Kokous
 
 Tapahtuma
 
 Seminaari
Kategoriat