top of page
Recording Time

Liikunnan aluejärjestöt tarjoavat monipuolista koulutusta Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman tueksi

Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten mukaan alle kouluikäisten lasten tulisi liikkua kolme tuntia vuorokaudessa, josta tunti on vauhdikasta fyysistä aktiivisuutta. Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmassa tavoitteena on, että varhaiskasvatuspäivän aikana lapsella olisi mahdollisuus vähintään kahden tunnin liikkumiseen. Jotta tämä tavoite täyttyy, vaatii se ohjatun liikunnan lisäksi myös varhaiskasvatuksen arjen toimintakulttuurin muutosta liikkumisen mahdollistamiseksi.


Liikunnan aluejärjestöt tarjoavat monipuolisesti koulutuksia niin varhaiskasvatuksen johtajille, varhaiskasvattajille kuin työyhteisöillekin, varhaiskasvatuksen liikunnallisen toimintakulttuurin kehittämiseksi ja henkilöstön liikuntaosaamisen lisäämiseksi.


Liikkuva varhaiskasvatus -sparrauksessa käydään läpi yksikön liikunnallisen toimintakulttuurin nykytila, Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmassa eteneminen, määritellään kehittämiskohteet ja suunnitellaan toimenpiteet niiden toteuttamiseksi. Lisäksi tutustutaan yksikön tavoitteita tukeviin liikuntamateriaaleihin ja Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman Varhaiskasvatuksen henkilöstön käsikirjaan. Tavoitteena lisätä innostusta liikkeen lisäämiseen tavalliseen arkipäivään.


Varhaiskasvatuksen johtajille on tarjolla maksuton Johtajan työpaja sekä maksullinen Johtajan syventävä työpaja. Liikkuvan varhaiskasvatuksen toteutuminen arjessa helpottuu, kun johtamisen rakenteet ovat selkeät ja toiminta nivoutuu tiiviisti varhaiskasvatussuunnitelmaan. Johtajan työpajassa hyödynnetään Liikkuva varhaiskasvatus -Johtajan työkirjaa. Johtajan työpajan syventävässä osuudessa pohditaan tarkemmin johtajan roolia liikkumisen lisäämiseksi. Tavoitteena työpajoissa ovat kokemusten jakaminen ja kollegiaalinen tuki.

Motoristen taitojen työpaja on lyhyt maksuton työpaja, joka sopii esimerkiksi pedatiimiin tai kehittämispäivän osaksi. Työpajassa käydään lyhyesti läpi lasten motoristen taitojen kehitys ja tutustutaan havainnointivälineisiin. Syvemmin lasten motoristen taitojen kehitykseen, tukemiseen ja havainnointiin sukelletaan maksullisissa Lasten motoristen taitojen kehitys ja havainnointi -koulutuksissa.


Liikunnan aluejärjestöillä on monipuolinen valikoima maksullisia koulutuksia, kuten Toiminnallinen oppiminen varhaiskasvatuksessa, Ihan pihalla, Digiloikka liikkuen, Liikuntaa pienissä tiloissa sekä Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutus. Järjestämme tilauksesta myös perheliikuntatapahtumia ja liikunnallisia vanhempainiltoja, joissa koko perheeseen saadaan iloista liikettä ja lisätään huoltajien liikuntatietoisuutta.


Yhteyshenkilö:

Emilia Hirvi

Lasten ja nuorten liikunnan asiantuntija

0440 916 076

Comments


bottom of page