My Items

I'm a title. ​Click here to edit me.

Kolme tuntia!

Kolme tuntia!

Miksi alle kolmevuotiaankin tulisi liikkua vähintään kolme tuntia päivässä? Kuinka se on edes mahdollista? Monelle pienten lasten parissa toimivalle kasvattajalle on voinut nousta kyseiset kysymykset mieleen kuulleessaan Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksista. Liikuntasuositusten mukaan alle kahdeksanvuotiaiden lasten päivään pitäisi sisältyä vähintään kolme tuntia liikuntaa, joka koostuisi kevyestä liikunnasta, reippaasta ulkoilusta sekä vauhdikkaasta fyysisestä aktiivisuudesta. Miten tavoitteeseen voi päästä pienen kanssa, joka opettelee mahdollisesti vasta kävelemään ja jonka kaikki hereilläoloaika kuluu perustarpeiden tyydyttämiseen sekä alkeellisten leikki- ja vuorovaikutustaitojen opetteluun. Pitää muistaa, että fyysinen aktiivisuus on lapselle muun muassa aktiivista leikkiä eli kaikkea lapsen elämään kuuluvaa, kuormittavuudeltaan eritasoista liikuntaa, kuten leikkimistä, touhuamista sisä- ja ulkoympäristöissä, kotiaskareita sekä ohjattuja liikuntatuokioita. ”Leikki on olennainen osa lapsen elämää ja kehitystä - leikki tuottaa iloa ja mielihyvää ja sen kautta on mahdollista lisätä myös lapsen fyysistä aktiivisuutta. (Lapsen oikeuksien sopimuksen 31 artikla lapsen oikeuksien komitean yleiskommentit 7 ja 17).” Ensimmäisen kolmen vuoden aikana lapsi harjoittelee eniten arjen taitoja, mutta ei ilman fyysistä aktiivisuutta. Jokaisella lapsella on sisäsyntyinen tarve toimintaan, liikkumiseen, tutkimiseen, löytämiseen ja kokeiluun. Lapsi hakee liikettä, koska se on edellytys hänen terveydellensä ja kokonaisvaltaiselle kehitykselle. Kolme ensimmäistä vuotta ovat lapsen hermojärjestelmän vilkkainta kehityksen aikaa. Tuossa vaiheessa aivot rakentavat liikkumisen ja liikkeen kautta saatujen aistiärsykkeiden avulla oppimisjärjestelmää, joka vaikuttaa ratkaisevasti myöhempien uusien taitojen oppimiseen. Myös ajattelu, kieli ja muisti kehittyvät toiminnan aikana: pieni lapsi ei ajattele ensin ja toimi sitten, vaan hän ajattelee, kuvittelee ja toimii samanaikaisesti. Pieni lapsi myös liikkuu oppiakseen keskittymään. Vauhdikas liike ennen keskittymistä vaativaa tekemistä, kuten syömistä, haalarin tai housujen pukemista tai potalla istumista auttaa keskittymään opittavaan asiaan. ”Pallo on tärkeimpiä liikuntavälineitä pienelle lapselle. Se houkuttelee vuorovaikutukseen aikuisen kanssa, kannustaa luovuuteen, tukee hienomotoristen taitojen myöhempää kehitystä, kehittää havaintomotoriikkaa sekä vaatii aistitoimintojen yhteistyötä ja voiman säätöä.” Voi myös olla tuttua, että rajoitamme pienen lapsen liikkumista turvallisuussyistä tai lapsen heikkojen taitojen vuoksi. Liikkuessaan monipuolisesti ja riittävästi lapsi kuitenkin oppii arjessa selviytymisen kannalta tärkeitä motorisia taitoja, jotka mahdollistavat myös turvallisemman liikkumisen niin tutussa kuin uudessa ympäristössä. Kauaskantoisesti katsottuna lapsen varhaisimmat kokemukset liikkumisesta ja siitä saadusta palautteesta vaikuttavat hänen koko elämänkaaren ajan: kolmesta vuodesta eteenpäin lapselle alkaa hahmottua eteensä polun alku, joka voi olla joko liikkuvaan tai liikkumattomaan elämäntapaan ohjaava. Kummalle polulle sinä ohjaat? Teksti: Heidi Mälkönen, varhaiskasvatuksen asiantuntija, Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry (PHLU) & Marjukka Siponen, varhaiskasvatuksen liikunnan asiantuntija, Pohjois-Savon Liikunta (PSL) Lähteet: Ahonen L. & Roos P. 2021. Untuvikot. Alle 3-vuotiaiden pedagogiikka. P-S Kustannus. Gallahue, D.L. & Donnelly, C.F. 2003. Developmental physical education for all children. (4. painos) Champaign, IL: Human Kinetics. Helenieus A., Karila K., Munter H., Mäntynen P., Siren-Tiusanen H. Pienet päivähoidossa. Alle kolmevuotiaiden lasten varhaiskasvatuksen perusteita. 2002. WSOY. Helsinki. Sääkslahti. A. 2018. Liikuntakasvatus varhaiskasvatuksessa. P-S Kustannus. Jyväskylä Tieteelliset perusteet varhaisvuosien fyysiselle aktiivisuudelle. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:22 Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset 2016. Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä. Opetus-ja kulttuuriministeriö 2016: 21 Muistathan myös alle 3 -vuotiaiden liikuntawebinaarit?

Kuntakoordinaattorit Harrastamisen Suomen mallin rakennusmestareina -webinaari

Kuntakoordinaattorit Harrastamisen Suomen mallin rakennusmestareina -webinaari

Mahdollistetaan jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Harrastamisen Suomen mallin tavoitteena on tukea lasten ja nuorten hyvinvointia mahdollistamalla jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Keskeisessä roolissa ovat kunnat ja toimintaa järjestävät tahot. Toiminnan organisoitiin, viestintään ja yhteistyöhön tarvitaan koordinaattoria, joka on alansa moniosaaja. Tule kuulemaan opetus -ja kulttuuriministeriön terveiset sekä koordinaattoreiden vinkkejä onnistuneeseen toiminnan toteutukseen. Webinaarin kohderyhmänä ovat HSM-kuntakoordinaattorit, kunnat, toimintaa organisoivat tahot ja muut asiasta kiinnostuneet. Ohjelma ja aikataulu 12.30 Webinaarin avaus
Tiina Kivisaari, johtaja, Opetus- ja kulttuuriministeriö 12.50 Aluehallintoviraston terveiset Suomen malliin liittyen
Elsa Mantere, ylitarkastaja, Länsi- ja Sisä-Suomen
Aluehallintovirasto 13.10 Lupa liikkua ja harrastaa, Tampereen harrastamisen koordinaattorin työn
monimuotoisuus. Katsaus koordinaattorin laajaan tehtäväkenttään. Miten
tässä onnistun?
Miina Mäkinen, projektisunnittelija, Lupa liikkua ja harrastaa, Tampereen
kaupunki 13.30 Aktiivinen tauko 13.35 Koordinaattori luo verkostoja sekä kunnan sisällä että
palveluntarjoajan ja verkostokumppaneiden kesken
Haastateltavana HSM -koordinaattorit Tiina Hakio, harrastuskoordinaattori
Harrastava koululainen -hanke, Lempäälä
Miina Mäkinen, projektisuunnittelija, Lupa liikkua ja harrastaa, Tampereen
kaupunki 14.10 Lisää liikettä -hanke, Liikunnan aluejärjestöt tukemassa toimijoita ja kuntia
Kirsi Martinmäki, hankepäällikkö, Lisää liikettä -hanke, Liikunnan
aluejärjestöt 14.20 Tilaisuuden päätös Haastattelijana ja tilaisuuden vetäjänä toimii Tommi Lindroos, seurakehittäjä, Hämeen Liikunta ja urheilu ry. Webinaarin järjestää Lisää liikettä -hanke/Liikunnan aluejärjestöt. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Keplin ja PLU:n yhteinen RIVE-hankkeen verkostotilaisuus ti 18.1 klo 14.30-15.30 teamsillä

Keplin ja PLU:n yhteinen RIVE-hankkeen verkostotilaisuus ti 18.1 klo 14.30-15.30 teamsillä

Tervetuloa mukaan RIVE-hankkeen verkostotilaisuuteen. Tilaisuudessa puheenvuorot: Keplin ja PLU:n RIVE-hankekoordinaattoreiden kuulumiset Seinäjoen Sisun seuraesimerkki Jarkko Tenkula Pietarsaaren liikuntapäällikön Tove Janssonin kokemukset ja toimintatavat Pietarsaaressa Yhdistystoimintaa kaikille & kotouttamisohjaaja projektikoordinaattorin Eva Gäddanin puheenvuoro Tilaisuus järjestetään Teams-yhteydellä ja voit ilmoittautua mukaan pe 14.1 mennessä: eeva-maria.franti@kepli.fi. Osallistujille lähetetään linkki sähköpostiin maanantaina 17.1.

Keplin toimiston aukioloajat vuodenvaihteessa

Keplin toimiston aukioloajat vuodenvaihteessa

Keplin toimiston väki rauhoittuu joulunviettoon 23.12 klo 12.00. Joulunalusviikon palvelemme sähköpostitse: toimisto@kepli.fi Toimisto on suljettuna 23.12-2.1.2022. Hyvää ja rentouttavaa joulunaikaa ja liikunnallista Uutta Vuotta 2022!

Jekku-jänö laittoi liikettä pikkukäpäliin

Jekku-jänö laittoi liikettä pikkukäpäliin

Jekku-jänön-seikkailuviikko otettiin vastaan innostuneesti varhaiskasvatuksessa ympäri maan. Turun Moikoisten päiväkoti laittoi liikunnalliseen seikkailuun lisämausteeksi draamaa. Marraskuussa vietetty Jekku-jänön seikkailuviikko sai aikaan liikettä varhaiskasvatuksessa kautta maan. Turun Moikoisten päiväkodista löytyy salillinen pieniä Jekku-jänöjä ja kettuja. Lastenhoitajaa Pirjo Viitasta teema on innoittanut pukeutumaan koko viikon ajan jänöksi. Hänen mukaansa kampanjassa on ollut paljon kiinnostavaa tekemistä. - Tikku-hahmot olivat nopeita tehdä värityskuvista ja niiden kanssa olemme tehneet näytelmän Kolme Jekkua. Lisäksi sanoitimme kolme tuttua lauluakin uudelleen Jekulle sopiviksi, Viitanen innostuu. Ryhmä Salamat on aikaisemmin päivällä saanut itse suunnitella temppuradan saliin. Varhaiskasvatuksen opettaja Johanna Silvius on viettänyt Jekku-seikkailuviikkoa 2-4-vuotiaiden lasten kanssa koko viikon. Maanantaina ryhmä sai Jekulta kirjeitä ja seikkailukartan, joiden mukaan edetä. - Alkuviikolla olimme metsässä, laitoimme lorukortit pussiin ja lauloimme Jekku-lorua. Torstaina harjoittelimme hienomotorisia taitoja askartelemalla jänönkorvia, joita sitten käytämme perjantaina, kun on Jekun suuri leikkipäivä. Kaikki materiaali on hyödynnetty, Silvius summaa. Lapset ovat Silviuksen mukaan olleet innoissaan Jekun seikkailuista ja hakeneet porukalla kadonnutta häntää. - Liikettä meillä on yleensäkin paljon, mutta nyt se on saanut erilaisia muotoja ja sitä on ollut iso osa päivästä, Silvius kertoo. Seikkailuviikko marraskuussa Kampanjaviikko ajoitettiin vuoden pimeimpään aikaan, jolloin ulkoilu voi jäädä vähemmälle. Tarkoitus oli osoittaa, että myös sisällä voi liikkua, vauhdikkaastikin. - Sisätiloissa liikkuminen vaatii hieman enemmän suunnittelua, jotta liike saadaan kanavoitua oikealla tavalla. Toimme esiin helppoja tapoja liikkua rasittavasti, kuten pomppukisaa, tanssimista Jekku-jenkan tahtiin, temppuratoja ja häntäpallon heittelyä, Koivula kuvailee. Pienetkään tilat eivät ole olleet este kampanjan toteutumiselle. Tarvittavat välineet ja materiaalit ovat olleet yksinkertaisia, joten jekkuilla on voinut niin perhepäivähoidossa kuin ryhmän omissa tiloissa päiväkodissa. Kampanja liikuttanut ympäri maan Kampanjaan ilmoittautui mukaan 900 varhaiskasvatusyksikköä, joissa on yhteensä 54 000 lasta. - Tavoitteena oli erityisesti lisätä vauhdikasta liikettä sisätiloissa, sillä reipasta aktiivisuutta päivään tarvitaan edelleen lisää, Lisää liikettä -hankkeen varhaiskasvatuksen asiantuntija Virpi Koivula Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilusta kertoo. Viimeisimmän PIILO-tutkimuksen mukaan varhaiskasvatusikäisistä lapsista suuri osa liikkuu suositeltavat kolme tuntia päivässä, mutta reipasta liikuntaa saisi olla enemmän. Jekku-kampanjaa on toteutettu aktiivisesti ympäri Suomea, mikä näkynyt myös sosiaalisessa mediassa. Varhaiskasvatusyksiköt ovat julkaisseet tunnuksella #jekkujänö satoja kuvia omista seikkailuistaan. - On ollut riemastuttavaa nähdä, kuinka aktiivisesti ja monella tavoin kampanjaa on hyödynnetty eri yksiköissä, Koivula toteaa. Jekku-jänön seikkailuviikon on järjestänyt Liikunnan aluejärjestöt osana Lisää liikettä -hanketta. Siihen on saatu avustusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Kampanjamateriaalit on edelleen ladattavissa osoitteessa liikunnanaluejarjestot.fi. Teksti Maija Arosuo Kuvat Aras Jarjis

Utelias alle kolmevuotias liikkuja perhepäivähoidossa -webinaari 27.1.2022

Utelias alle kolmevuotias liikkuja perhepäivähoidossa -webinaari 27.1.2022

Ensimmäiset kolme vuotta ovat merkittäviä lasten motoristen taitojen kehityksessä. Miten mahdollistetaan hyvät olosuhteet taitojen kehittymiselle? Tule kuulemaan viimeisimpiä tutkimustuloksia, saamaan ideoita liikkeen lisäämiseen sekä innostumaan esimerkeistä. Webinaari on suunnattu perhepäivähoidossa työskenteleville varhaiskasvatuksen ammattilaisille. Ajankohta: to 27.1.2022 klo 18.00–19.30
Hinta: Tilaisuus on maksuton! Ohjelma

18.00 Tervetuloa
Heidi Mälkönen, varhaiskasvatuksen liikunnan asiantuntija, Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry Lisää liikettä -hankkeen liikuttavat terveiset
Kirsi Martinmäki, hankepäällikkö, Liikunnan aluejärjestöt, Lisää liikettä -hanke 18.10 Motoriset perustaidot - mikä mahdollistaa tai estää lapsen liikkeen
Donna Niemistö LitT., tutkijatohtori, Jyväskylän Yliopisto Niemistö puhuu alle kolmevuotiaiden lasten motorisista taidoista ja liikkumisesta uusimpiin tutkimustuloksiin peilaten. Lisäksi käsitellään niitä käytännön tekijöitä, jotka vaikuttavat liikkumiseen, sen mahdollisuuksiin ja motoristen taitojen oppimiseen varhaiskasvatuksessa ja niiden erilaisissa ympäristöissä. 18.40 Käytännön kikkoja helposti ja hauskasti
Satu-Maria Ruotsalainen, liikunta- ja hyvinvointialan yrittäjä, lasten liikunnan kirjailija
Ruotsalainen kertoo, miten lisätään omaehtoista, että ohjattua liikuntaa helposti ja hauskasti arkisilla tavaroilla, kierrätys- ja luonnonmateriaaleilla. Kuinka mahdollistetaan monipuolinen ja innostava liikuntahetki alle kolmevuotiaille lapsille eri toimintaympäristöissä? 19.00 Näin meillä liikutaan
Sanna Keltto ja Heidi Keltto, perhepäivähoitajat, Kurikka
Maria Nurmi-Anttonen, perhepäivähoitaja, Männynkävyt, Mikkeli 19.30 Webinaari päättyy

Ilmoittaudu mukaan 26.1.2022 mennessä.

Utelias alle kolmevuotias liikkuja varhaiskasvatuksessa -webinaari 27.1.2022

Utelias alle kolmevuotias liikkuja varhaiskasvatuksessa -webinaari 27.1.2022

Ensimmäiset kolme vuotta ovat merkittäviä lasten motoristen taitojen kehityksessä. Miten mahdollistetaan hyvät olosuhteet taitojen kehittymiselle? Tule kuulemaan viimeisimpiä tutkimustuloksia, saamaan ideoita liikkeen lisäämiseen sekä innostumaan esimerkeistä. Webinaari on suunnattu päiväkodissa työskenteleville varhaiskasvatuksen ammattilaisille. Ajankohta: to 27.1.2022 klo 12.30–14.00
Hinta: Tilaisuus on maksuton! Ohjelma 12.30 Tervetuloa
Heidi Mälkönen, varhaiskasvatuksen liikunnan asiantuntija, Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry Lisää liikettä -hankkeen liikuttavat terveiset
Kirsi Martinmäki, hankepäällikkö, Liikunnan aluejärjestöt, Lisää liikettä -hanke 12.40 Motoriset perustaidot - mikä mahdollistaa tai estää lapsen liikkeen
Donna Niemistö LitT, tutkijatohtori, Jyväskylän Yliopisto Niemistö puhuu alle kolmevuotiaiden lasten motorisista taidoista ja liikkumisesta uusimpiin tutkimustuloksiin peilaten. Lisäksi käsitellään niitä käytännön tekijöitä, jotka vaikuttavat liikkumiseen, sen mahdollisuuksiin ja motoristen taitojen oppimiseen varhaiskasvatuksessa ja niiden erilaisissa ympäristöissä. 13.10 Käytännön kikkoja helposti ja hauskasti
Satu-Maria Ruotsalainen, liikunta- ja hyvinvointialan yrittäjä, lasten liikunnan kirjailija Ruotsalainen kertoo, miten lisätään omaehtoista, että ohjattua liikuntaa helposti ja hauskasti arkisilla tavaroilla, kierrätys- ja luonnonmateriaaleilla. Kuinka mahdollistetaan monipuolinen ja innostava liikuntahetki alle kolmevuotiaille lapsille eri toimintaympäristöissä? 13.30 Näin meillä maalla liikutaan
Marjo Vänskä, varhaiskasvatuksen opettaja, Päiväkoti Hulivili, Asikkala 13.45 Näin meillä kaupungissa liikutaan
Helena Lautamaja, päiväkodin johtaja, Marttilan päiväkoti, Seinäjoki 14.00 Webinaari päättyy Ilmoittaudu mukaan 26.1.2022 mennessä. Webinaarin toteuttaa Liikunnan aluejärjestöjen Lisää liikettä -hanke. Hankkeeseen olemme saaneet rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Keski-Pohjanmaan Urheilun Tukijat ry (Keput) haluaa tukea lasten- ja nuorten liikuntaharrastusta

Keski-Pohjanmaan Urheilun Tukijat ry (Keput) haluaa tukea lasten- ja nuorten liikuntaharrastusta

Keski-Pohjanmaan Urheilun Tukijat ry (=Keput) tiedottaa mahdollisuudesta hakea avustusta Keski-Pohjanmaan Liikunta ry:n toiminta-alueella lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen tukemiseen. Tällä hetkellä avustuksiin on varattu yhteensä n. 5 000 euroa. Keputin hallitus tulee myöntämään avustukset hakemusten perusteella. Hakemuksen voi tehdä vapaamuotoisena. Hakemukset tulee palauttaa 10.12.2021 mennessä sähköpostitse: seijam@kokkolanpelikeskus.fi tai postittamalla hakemus: Keski-Pohjanmaan Urheilun Tukijat ry, Pitkänsillankatu 31 A, 67100 Kokkola.

Mahdollisuus varainhankintaan helposti Urheiluväen joulu-lehdellä

Mahdollisuus varainhankintaan helposti Urheiluväen joulu-lehdellä

Keplin perinteinen joulu-lehti ilmestyy joulukuun alkupuolella. Urheiluväen joulu-lehti sisältää juttuja keskipohjanmaan alueen urheilijoista, seuroista, seuratoimijoista, kunnista ja alueemme tapahtumista kuluneen vuoden ajalta. Kepli haluaa olla tukemassa alueemme seurojen lasten- ja nuorten varainhankintaa. Nyt seuroilla on mahdollisuus hakea myyntiin lehteä ja myydä sitä 5€/kpl hintaan. Lehden hinta jää kokonaisuudessaan seuralle. Varaa haluamasi määrä lehtiä 10.12 mennessä sähköpostilla osoitteeseen: toimisto@kepli.fi Varauksen yhteydessä sovitaan lehtien nouto toimistoltamme.

Jukka Uunila 1923-2021

Jukka Uunila 1923-2021

Urheiluvaikuttaja Jukka Uunila on kuollut 98-vuotiaana. Himangalta kotoisin oleva Uunila oli yksi suomalaisen urheiluelämän merkittävimpiä johtajia. Uunilasta tuli 1900 luvun jälkipuolella merkittävin suomalainen urheiluvaikuttaja. Hän toimi Suomen Urheiluliiton (SUL), Olympiakomitean (OK) ja Suomen valtakunnan urheiluliiton (SVUL) johtotehtävissä. Uunila toimi myös Oy Veikkaus Ab:n toimitusjohtajana. Karismaattisena puhujana ja taitavana esiintyjänä hän innosti urheilujärjestöissä toimivat luottamushenkilöt ja työntekijät mukaan muutokseen. Urheilijat puolestaan luottivat Uunilan suoraan ja oikeudenmukaiseen johtamiseen. Hänen uransa merkittäviä saavutuksia oli urheilijoiden stipendijärjestelmän rakentaminen. Uunilalle myönnettiin Urheilugaalan elämänurapalkinto vuonna 2008 ja hänet nimettiin Suomen Urheilun Hall of Fameen 2017. Jukka Uunila nimitettiin myös keskipohjalaisen urheilun kunniagalleriaan viime keväänä. Keski-Pohjanmaan Liikunta hiljentyy kunnioittamaan merkittävän keskipohjalaisen urheilujohtajan muistoa. Kuva: kp urheilugaala

MAHDOLLISUUKSIEN KUNTA -miten mahdollistan yhdenvertaisen liikunnan ja urheilun-webinaari 14.12

MAHDOLLISUUKSIEN KUNTA -miten mahdollistan yhdenvertaisen liikunnan ja urheilun-webinaari 14.12

Ilmoittaudu mukaan 7.12 mennessä: https://plu.fi/mahdollisuuksien_kunta/

Erasmus-tukea seuroille

Erasmus-tukea seuroille

Opetushallitus auttaa suomalaisia liikuntaorganisaatioita saamaan Erasmus+ Sport -ohjelman rahoitusta. Ohjelma tukee hankkeita, joihin esimerkiksi paikalliset urheiluseurat voivat osallistua. Pienimmillään Erasmus+ Sport -hanke voi olla kahden eri maassa toimivan urheiluseuran yhteistyöprojekti, johon voi saada avustusta 30 000 euroa. Hankkeen avulla voidaan edistää muun muassa valmentajien osaamista, vapaaehtoistoiminnan kehittämistä, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa, osallisuutta tai terveysliikunnan käytäntöjä. Lue lisää: https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/mita-erasmus-liikunnalle-ja-urheilulle-sport