Osallisuus koulun toimintatavaksi
19.4.2018 13:32 Uutiset / Keski-Pohjanmaan Liikunta

Oppilaiden osallisuus - mielenkiintoa ja motivaatiota oppimiseen

Välkkäriohjaajat vetävät välituntiliikuntaa ja pyörittävät liikuntavälinelainaamoa. Oppilaat ovat mukana suunnittelemassa koulun järjestyssääntöjä. Heidän on mahdollisuus päättää miten osoittaa oma osaaminensa. Oppilaskunta suunnittelee koko koulun teemapäiviä, tapahtumia ja kampanjoita. Vanhemmat oppilaat opastavat nuorempia tapahtumanjärjestäjiksi. Tapoja oppilaiden osallistamiseen on yhtä paljon kuin on luokkia ja kouluja.

Opetussuunnitelma kannustaa osallistumaan

Uuden opetussuunnitelman keskeisiksi tavoitteiksi on nostettu oppilaiden aktiivisuuden vahvistaminen sekä opiskelun merkityksellisyyden lisääminen ja onnistumisen kokemusten mahdollistaminen. On tärkeää kuunnella oppilaita herkällä korvalla ja ottaa huomioon heidän esiin tuomat ajatuksensa. Oppilaiden demokratiakäsitys muodostuu, kuin heillä on omalla toiminnalla mahdollisuus vaikuttaa koulun kehittämiseen ja heitä itseään koskevaan päätöksentekoon.

Koulujen toimintatapoja uudistamalla pyritään rakentaa toimintakulttuuria, joka lisää oppilaiden osallisuutta ja aktiivisuutta sekä edistää oppimista ja hyvinvointia. Osallisuus on yhdessä tekemistä, mukana oloa ja mahdollisuutta vaikuttaa itseään ja koko yhteisöä koskeviin asioihin. Yksittäinen oppilas toimii osana ryhmää kaikkien hyväksi. Osallisuudella on iso merkitys kouluviihtyvyyteen. Jokaisen oppilaan pitäisi tuntea olevansa osa yhteisöä. Oppilaat, opettajat ja koko henkilökunta toimivat yhtenä kokonaisuutena.

Osallistumisen eri tasoja

Oppilaiden osallisuus on siis osallistumista. Välituntitoimintaan osallistuminen tarjoaa järkevää tekemistä ja pitää pois pahanteosta. Keväinen pyöränkorjauspäivä luo yhteenkuuluvuutta, kun asioita tehdään yhdessä.

Toisaalta oppilaat voivat olla suunnittelemassa ja toteuttamassa yhteisiä juttuja, oppimassa ja hyödyntämässä järjestelytaitoja. Tapahtumien, retkien tai toiminnan järjestäminen muille tarjoaa erilaisia kokemuksia ja oivallisuuksia, ennen kaikkea asioita tehdään yhdessä, porukalla.

Lempilaji -kerhossa oppilaat saavat ohjata muille omaa lempilajiaan. Näin hyödynnetään omia kokemuksia sekä harrastuneisuutta ja niitä jaetaan eteenpäin. Kerhotoiminnan suunnittelu ja toteutus innostaa, kun kiinnostuksen kohde tulee itseltä eikä ole ulkoa asetettu.

Oppilaiden aktiivisuus näkyy koko koulussa

Otanmäen yhtenäiskoulussa Kajaanissa oppilaiden osallisuus on kasvanut ja tullut näkyväksi Liikkuvan koulun myötä. Kouluun on myös vakiintunut monenlaista toimintaa: Aktiivinen ja oma-aloitteinen oppilaskunta suunnittelee liikuntapäiviä, tapahtumia ja turnauksia, niitä toteuttaa itsenäisesti suuri joukko aktiivisia oppilaita. Oppilaiden aktiivisuus näkyy myös opiskelussa, kun he ovat itse suunnitelleet valintaliikuntakurssin sisällön. Lisäksi kaikki osallistuvat vuorollaan koulun ”oikeisiin” töihin työskentelemällä seiskaluokalla yhden koulupäivän ajan ruokahuollossa ja puhtaanapidossa.

Oppilaiden aktiivinen osallistuminen ja tekeminen tuo iloa koko koululle. Perinteinen liikuntapäivä on laajentunut muutaman oppilaan laskettelupäivästä koko koulun toimintapäiväksi.

  • Juurikin nyt hyvillä fiiliksillä! Tänään liikuimme Vuokatin iloissa koko koulun väellä, oppilaskunnan ideoiden pohjalta riitti vipinää ja liikettä SuperParkin seikkailupuistossa, keilausturnajaisissa, laskettelijat valloittivat Vuokatin vaarat ja sokerina pohjalla Jenna Laukkanen piti uintia! Mukava oli hakea puhtia kouluarkeen irrottautumalla liikuntapäiväksi Vuokattiin. Ja jo paluumatkalla oppilaat tulivat kertomaan omista, uusista ehdotuksistaan seuraavien reissujen varalle. Oppilaiden osallisuudessa se voima piilee, hehkuttaa lehtori Kaisa Talus onnistunutta päivää.

Aktiivinen koulupäivä

Aktiiviseen koulupäivään on sisällytetty vähintään tunti liikuntaa, joka toteutetaan lisäämällä liikettä ja vähentämällä istumista koulupäivän aikana. Koulumatkojen kulkeminen omin voimin ja aktiiviset välitunnit muodostavat siitä suuren osan. Tunneilla puolestaan pieni taukojumppa, hetkellinen työskentely seisten tai toiminnallisten menetelmien käyttö kerryttävät tuntia. Jokaisella koululla on tähän omat tapansa. Alakouluiässä fyysisesti aktiivisempi koulupäivä ja koulumatkaliikunta näyttävät edistävän oppimistuloksia.

Liikkuvan koulun selvityksessä on todettu, että yhdeksän kymmenestä alakouluikäisestä osallistuu aktiivisesti koulupäivän aikaiseen liikkumiseen, yläkouluikäistä enää reilu viidennes. Alakoululaiset osallistuvat myös liikkumisen suunnitteluun koulussa aktiivisemmin kuin yläkoululaiset. Molemmissa ikäryhmissä noin kolmannes oppilaista osallistuu toiminnan järjestämiseen.

Aktiivisen koulupäivän toteutuksen ytimessä pitäisi olla juuri oppilaiden osallisuus: sitä kautta löydetään parhaat ideat ja tarpeet onnistua, erityisesti yläkoulussa. Opettajat ja oppilaat yhdessä miettivät oman koulun toteuttamiskelpoisimmat ideat. Joskus vaatia aikuisilta rohkeutta heittäytyä mukaan vähän hullumpiinkin ideoihin.

Liikunnan aluejärjestöt apuna

Liikunnan aluejärjestöt ympäri Suomen toimivat oman alueensa Liikkuvien koulujen tukena kehittämistyössä esimerkiksi tiedottamisessa, kouluttamisessa ja sparraamisessa.

Aluejärjestöt tarjoavat hyödynnettäväksi uutta ”Liikkuva koulu työpaja 2.0 – kehitä ja vakiinnuta” -kokonaisuutta. Kehitä ja vakiinnuta -työpajojen tavoitteena on tukea koulujen Liikkuva koulu kehittämistyön jatkuvuutta ja toiminnan pysyvyyttä. Työpajan sisällöt on suunniteltu sellaisten koulujen työyhteisöille, jotka ovat tehneet Liikkuva koulu kehittämistyötä jo useamman vuoden ajan. Kysy työpajoista lisää oman alueesi Liikunnan aluejärjestöstä.

******
Liikkuva koulu on valtakunnallinen ohjelma, jonka tavoitteena ovat aktiivisemmat ja viihtyisämmät koulupäivät. Liikkuva koulu -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa hallinnoi LIKES-tutkimuskeskus. Liikkuvaa koulua toteutetaan laajassa poikkihallinnollisessa yhteistyössä. Liikunnan aluejärjestöt tarjoavat valtakunnallisesti Liikkuville kouluille ja kunnille asiantuntija-apua koulujen aktiivisen toimintakulttuurin suunnitteluun ja toteutukseen. Lisä- ja yhteystiedot löydät osoitteesta: www.liikkuvakoulu.fi


   
Keski-Pohjanmaan Liikunta
«  Tammikuu   »
Ma Ti Ke To Pe La Su
 
 
 Koulutus
 
 Kokous
 
 Tapahtuma
 
 Seminaari
Kategoriat