Keplin lausunto Kokkolan urheilupuisto-suunnitelmaan
11.9.2020 8:28 Uutiset / Keski-Pohjanmaan Liikunta

Kokkolan kaupunginhallitus Urheilupuistohankkeen suunnittelutyöryhmä

Viite: Aiempi lausuntomme Kokkolan urheilupuiston suunnitelmasta 1.11.2018

Keplin tarkennettu lausunto Kokkolan urheilupuiston jatkosuunnittelutyöhön

Taustaa:
Liikunnalla on erittäin myönteisiä vaikutuksia koko väestön terveyteen ja hyvinvointiin sekä merkittävä rooli kansansairauksiemme ennaltaehkäisyssä. Liikkumattomuus on vakava kansanterveydellinen haaste, jonka kustannusvaikutukset vuositasolla ovat vähintään 3,2 miljardista 7,500 miljardiin euroon. Keski-Pohjanmaan alueelle liikkumattomuuden kustannukset tarkoittavat 105 – 245 miljoonaa euroa vuodessa.

Liikunnalla on itseisarvoinen merkitys mielekkään elämän peruspilarina. Liikuntaa tulee olla tarjolla kattavasti elämänkulun kaikissa vaiheissa ja siellä, missä ihmiset muutenkin ovat. Keväällä 2019 julkaistussa liikuntapoliittisen selonteon mukaan suomalaisten liikkumattomuus ja passiivinen elämäntapa vaativat yhteiskunnalta lisäinvestointeja, jotka maksavat itsensä moninkertaisesti takaisin myöhemmin kansanterveyshyötyinä.

Suomen väestö ikääntyy. Ikääntyminen johtuu sekä pienestä syntyvyydestä että elinajanodotteen kasvusta. Kokkolan vajaan 10 000 yli 65 –vuotiaiden osuus tulee tuplaantumaan vuoteen 2050 mennessä. Ennusteiden mukaan maakuntakeskuksessa tulee asumaan jopa ¾-osaa maakunnan väestöstä vuoteen 2040-mennessä. Liikuntapaikkojen ja harrastusmahdollisuuksien tulee olla kaikkien saatavilla toimintakyvystä, sosiaalisesta taustasta tai varallisuudesta riippumatta. Liikuntapaikkarakentamista tukemalla julkishallinto ja kunnat edistävät merkittävästi liikuntaharrastamisen edellytyksiä. Liikuntapaikkarakentamista kannattaa kunnissa kehittää yhdessä asukkaiden ja eri käyttäjäryhmien kanssa.

Jokaisen kunnan tulisi laatia analyysi kunnan liikuntaolosuhteiden nykytilasta, jossa otetaan huomioon myös kävely- ja pyörätieverkoston kehittäminen sekä luontoliikunta. Liikuntasuunnittelussa koulujen ja liikuntapaikkojen välinen yhteys on tärkeää. Koulujen ja oppilaitosten tilojen vapaa-ajan käyttöastetta on nostettava huomattavasti.

Lähteet: Liikuntapoliittinen selonteko, https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/valt...
UKK-insituutti, Liikkumattomuuden vuotuiset kustannukset Suomessa, tutkimusraportti 2018. https://www.ukkinstituutti.fi/tutkimus/liikuntatut...
Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI, maakuntien väestöennusteet 2018-2040. https://www.mdi.fi/content/uploads/2019/03/maakunn...

Keski-Pohjanmaan Liikunta ry lausunto:

1. Kokkolan urheilupuisto ja hybridiareena - vetovoimainen kokonaisuus
Aluetta on suunniteltu pitkäjänteisesti ja huolella - jopa seuraavien 30-50 vuoden käyttöä silmällä pitäen. Alueen viihtyisyyteen, liikennejärjestelyihin, esteettömyyteen ja muutenkin saavutettavuuteen kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Puistoalue keskellä kaupunkia on Kokkolan ja koko ympäröivän maakunnan käyntikortti ja merkittävä vetovoima- ja viihtyvyystekijä. Suunnittelun lähtökohtana on oltava alueen ja liikuntatilojen ja -olosuhteiden monikäyttöisyys ja eri urheilulajien lähivuosien merkittävimmät harrastamisen olosuhdetarpeet.

2. Laadukkaat liikunnan ja urheilun suorituspaikat lisäävät Kokkolan ja alueen veto- ja pitovoimaa
tarjoamalla asukkaille mielekästä tekemistä sekä liikuntamatkailijoille ja tapahtumien osallistujille hyvät puitteet järjestää seuroille ja järjestöille erilaisia turnauksia ja tapahtumia. Brita Marian puiston toteutuksessa tehtiin rohkeita, ennakkoluulottomia ja moderneja liikuntapaikkarakentamisen avauksia, joita kannattaa jatkaa uuden puistoalueen ja hybridiareenan suunnittelussa.


3. Liikunnan ja urheilun seuratoiminta sekä liikunta-alan yrittäjyystoiminta ammattimaistuu vauhdilla niin valmennuksen kuin johtamisen osalta.

Mielestämme hankesuunnitelmassa on tärkeää huomioida sekä seurojen että liikunta- ja hyvinvointialan yritysten tilatarpeet. Tilatarpeet kannattaa kartoittaa erillisellä kyselyllä seuroille ja liikunta-alan toimijoille. Kepli on omalta osaltaan valmis osallistumaan tilaratkaisujen suunnitteluun, mikä toisi kaikille liikunnan toimijoille alueella tehokkuutta ja synergiahyötyjä. Esimerkkeinä yhteiset neuvonta- ja palvelupisteet, yhteiset kokous-, koulutus- ja neuvottelutilat, joustavasti muuntuvat liikuntatarvikkeiden ja –välineiden varastotilat, seurojen yhteiset työntekijät, atk-verkot ja muut toimistopalvelut. Yhteisistä liikuntatoimijoiden keskittymistä on erinomaisia kokemuksia ja esimerkkejä Lahden urheilukeskuksesta
(9 urheiluseuraa, liikunnan aluejärjestö-PHLU ja kaupungin liikuntatoimi toimivat Salpausselän urheilukeskuksen tiloissa).

Valtakunnallisesti liikunta- ja urheiluseurojen työpaikat ovat pitkäaikaisseurannassa tuplaantuneet viimeisen kymmenen vuoden aikana
(Suomalaiset urheiluseurat muutoksessa vv. 2006 -2016 - Pasi Koski & ryhmä).
Urheiluseurat- ja järjestöt työllistävät tänä päivänä jopa lähes 6000 päätoimista ja vajaa 20 000 osa-aikaista työntekijää.
Lue lisää Suomalaiset urheiluseurat muutoksessa -tutkimuksesta: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/1...


4. Keski-Pohjanmaan Urheiluakatemia- ja urheiluyläkoulu -toiminta yhdessä hybridiareenan kanssa maakunnalliseksi valmennuskeskukseksi

Nuori urheilija tarvitsee kehittyäkseen turvalliset ja laadukkaat valmennusolosuhteet. Urheilupuisto ja sen ympäristö tarjoavat tulevaisuudessa päivittäisvalmentautumiseen erinomaiset edellytykset. Päivittäinen arkivalmennus ratkaisee lopulta nuoren kehittymisen lajissaan Suomen ja jopa maailman huipulle. Hybridiareena voi tarjota nuorten valmentautumiselle loistavat puitteet. Riippumatta urheilulajista laadukas valmennus edellyttää asianmukaisia oheisharjoittelutiloja mm. lihaskunto- ja kuntosalipalvelut, fyysisen suorituskyvyn testaukseen ja valmentautumisen seurantaan liittyvät testitilat, testilaitteistot ja –palvelut. Lisäksi urheiluakatemiassa ja ammattimaisesti urheiluseuroissa harjoittelevat urheilijat tarvitsevat päivittäin lihashuolto-, urheilufysioterapia-, liikuntaravitsemus-, urheilupsykologi- ja urheiluhierontapalveluja, jotka olisi järkevä keskittää hybridiareenan tiloihin. Keski-Pohjanmaan urheiluakatemiassa ja Kokkolan urheiluyläkoulutoiminnan parissa valmentautuu arkiaamuisin noin 300 nuorta eri lajin kilpailutoiminnan parissa. Urheilupuiston keskeinen sijainti helpottaa opiskelujen ja valmentautumisen yhteensovittamista ja varmistaa samalla hybridiareenan ja muiden liikuntapaikkojen tehokkaan arkikäytön.


5. Ikääntyneiden liikunta ja liikunta- ja elintapaneuvonta

Urheilupuiston ja hybridiareenan keskeinen sijainti tarjoavat kasvavalle ikääntyvälle väestölle mahdollisuuden ylläpitää toimintakykyään ja harrastaa liikuntaa omatoimisesti tai ryhmissä. Ennaltaehkäisevässä liikunta- ja elintapaneuvontapalvelujen tarve ja kysyntä tulevat edelleen kasvamaan. Hybridiareenan tilat voisivat tarjota rohkeasti matalankynnyksen ennaltaehkäiseviä liikunta- ja elintapaneuvontaa lähellä liikkumiseen kannustavaa ympäristöä.

Kokkolassa 15.3.2020

Keski-Pohjanmaan Liikunta ry:n puolesta

Lea Kippo-Kovasin, puheenjohtaja, lea.kippo-kovasin@pp.kpnet.fi
Petri Harsunen, aluejohtaja, petri.harsunen@kepli.fi


   
Keski-Pohjanmaan Liikunta
«  Marraskuu   »
Ma Ti Ke To Pe La Su
 
 Koulutus
 
 Kokous
 
 Tapahtuma
 
 Seminaari
Kategoriat