top of page
Video Blogger

Koulut ja oppilaitokset

Lisää liikettä!

Kepli on mukana aluejärjestöjen yhteisessä valtakunnallisessa hankkeessa. Kehittämistyön päämääränä on edistää liikuntamyönteistä toimintakulttuuria sekä fyysisen aktiivisuuden suositusten toteutumista varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa. 

Perusopetus

Liikkuva koulu

Liikkuva koulu -ohjelman tavoitteena on, että jokainen koululainen liikkuu vähintään tunnin päivässä. Tämän lisäksi Liikkuvien koulujen tarkoituksena lisätä kouluviihtyvyyttä, auttaa oppimaan ja tuoda työrauhaa luokkiin. Liikkuvissa kouluissa tehdään yhdessä, otetaan oppilaat mukaan suunnitteluun ja ajatellaan asioita uudella tavalla. Olethan jo kuullut, että liikkuminen koulupäivän aikana parantaa oppimista ja on yhteydessä hyvään koulumenestykseen. Liikkumisella ja aktiivisuudella on yhteys myös työrauhan parantumiseen. Nyt on siis monta hyvää syytä liikkua ja liittyä mukaan - Liikkuvaksi kouluksi!

Liikkuva opiskelu

Toinen aste

Liikkuva opiskelu -toiminnan tavoitteena on lisätä opiskelijoiden fyysistä aktiivisuutta ja opiskelukykyä. Liikkumisen lisäämisellä on positiivinen vaikutus opiskelijan terveyteen ja opiskelukykyyn. Hyvät motoriset taidot ovat yhteydessä hyviin oppimistuloksiin ja fyysisen kunnon parantuminen korreloi oppimistuloksia. Aktiivista opiskelupäivää voi jokainen toteuttaa tavallaan ja aloittaa voi pienestä! Nyt on monta hyvää syytä olla aktiivinen - liity mukaan Liikkuvaksi oppilaitokseksi!

Harrastamisen Suomen malli

Suomen mallissa päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä.

Suomen mallissa yhdistyvät lasten ja nuorten kuuleminen harrastustoiveista, olemassa olevien hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen koordinoiminen sekä koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyö.

Avustusta saaneet kunnat löytyvät sivuilta www.aviavustukset.fi  Maksutonta sparrausta saatavilla hankkeiden hakemisen sekä toteutuksen tueksi. Jos sinulla tulee kysyttävää Harrastamisen Suomen malliin liittyen niin olethan yhteydessä Keplin asiantuntijoihin.

Yhteyshenkilö kunnat: Emilia Hirvi 0440916076

Yhteyshenkilö seuratoimijat: Eeva-Maria Fränti 0440916074

Liikkuva koulu ja opiskelu -verkostot

Keski-Pohjanmaan Liikunnan alueen Liikkuva koulu ja opiskelu -verkosto on avoin ja maksuton verkosto, johon kaikki asiasta kiinnostuneet toimijat ovat tervetulleita mukaan. Verkostossa käsitellään myös ajankohtaiset kuulumiset harrastamisen Suomen mallista. Tavoitteenamme on vaihtaa kokemuksia, osaamista sekä tehdä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa yli kuntarajojen. Verkostomme kokoontuu noin kaksi kertaa vuodessa, seuraava tapaaminen järjestetään syksyllä.

 

Olemme myös mukana paikallisissa verkostoissa. Ota yhteyttä ja mietitään miten voisimme tukea kuntasi liikuntavastaavia, opettajia tai harrastustoimijoita liikunnallisen toimintakulttuurin jalkauttamisessa.

Soccer%20Game_edited.jpg
Taking Notes

Monipuolinen kattaus koulutuksia!

Tarvitsetteko työyhteisöllenne koulutusta tai tukea kehittämistyöhön työpajasta? Haluatko varmuutta tai kehittyä liikunnan ohjaustilanteissa? Haluatteko koulullenne vertaisohjaajia, kuten liikunta- tai hyvinvointitutoreita tai välkkäriohjaajia? Katso koulutustemme tarkemmat sisällöt ja hinnat sekä maksuttomat työpajamme koulutukset -välilehdeltä.

bottom of page