top of page
Kid Jumping Trampoline

Varhaiskasvatus

Kepli on mukana tukemassa lasten liikunnallisen elämäntavan syntymistä - tavoitteena on kaikille lapsille mahdollisuus päivittäin liikkumiseen ja liikunnan riemuun

Varhaisvuosien liikunta

Tarjoamme koulutusta ja olemme mukana alueellisissa sekä paikallisissa kehittäjäverkostoissa, jotta lasten varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset toteutuisivat. 

Yhteyshenkilösi lasten liikunnan kehittämistyössä on:

Emilia Hirvi
Lasten ja nuorten liikunnan asiantuntija
0440 916 076 / emilia.hirvi(a)kepli.fi

Kepli on mukana tukemassa lasten liikunnallisen elämäntavan syntymistä
- tavoitteena on kaikille lapsille mahdollisuus
päivittäin liikkumiseen ja liikunnan riemuun

Liikkuva Varhaiskasvatus -ohjelma

Valtakunnallisen Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman tavoitteena on, että jokaisella lapsella on päivittäin mahdollisuus liikkumiseen ja liikunnan iloon. Ohjelmaa toteutetaan oman yksikön lähtökohdista

pienin askelin.

Ohjelmaan voivat ilmoittautua:

-       kaikki varhaiskasvatuksen muodot (varhaiskasvatusyksikkö,    

        perhepäivähoito, avoin varhaiskasvatus)

-       kunta (varhaiskasvatuksen johto/hallinto)

Yksiköiden ilmoittautumisesta vastaa aina yksikön johtaja. Kuntatasolla päätöksen tekee varhaiskasvatuksen johto

Lue lisää ja lähde mukaan, ohjelmaan liittyminen on maksutonta www.liikkuvavarhaiskasvatus.fi.

liikkuva.jpg
Boy Playing in Bouncy Castle

Verkostoista tukea!

Lähde mukaan kehittämään omaa osaamistasi ja jaa hyvät ideasi myös muille. Verkostot toimivat kehittämistyön tukena ja Kepli järjestääkin varhaiskasvattajille oman liikuntaverkoston 2 kertaa vuodessa. Verkostotapaamiset ovat avoimia kaikille alle kouluikäisten fyysisestä aktiivisuudesta kiinnostuneille henkilöille. Kutsu lähetetään varhaiskasvatuksen postituslistalle, julkaistaan Keplin uutiskirjeessä sekä nettisivuilla.

 

Kutsu meidät mukaan myös oman kuntasi varhaiskasvatuksen verkostoon! Mietitään yhdessä, miten voisimme tukea liikuntavastaavia ja varhaiskasvattajia liikunnallisen toimintakulttuurin jalkauttamisessa.

Toiminnallinen vanhempainilta

Alle kouluikäinen ei välttämättä tarvitse erityistä liikuntaharrastusta, vaan päivittäiset valinnat varhaiskasvatuksessa ja kotona ratkaisevat liikkumisen määrän. Innostus, kannustus, oma esimerkki sekä yhdessä liikkuminen ovat varmin ja luonnollisin tapa tuoda liikunta lapsen arkeen.

Suunnitellaan yhdessä, minkälaisin toimintatavoin teidän työyhteisössänne tai kunnassanne voimme kannustaa lapsia ja perheitä liikkumaan. Se voi olla luento vanhemmille liikunnan merkityksestä lapsen kehitykselle tai toiminnallinen vanhempainilta. Tavoitteena on herätellä ja kannustaa perheitä liikunnan mahdollisuuksiin päivittäisessä arjessa sekä tarjota perheille ideoita yhteiseen liikkumiseen. 

Toiminnallinen vanhempainilta 

– kohti liikkuvaa elämäntapaa, perhe tärkeä roolimalli (1,5 tuntia)

Illan aikana on lapsille ohjattua ulkoliikuntaa ja luento huoltajille lapsen hyvinvointiin liittyvistä teemoista. Luennossa avataan tutkimuksellisia perusteita varhaiskasvatusikäisen lapsen liikkumisen merkityksestä lapsen kokonaiskehitykselle, herätellään ja kannustetaan perheitä liikunnan mahdollisuuksiin arjessa ja tarjotaan perheille ideoita yhteiseen liikkumiseen.

Vanhempien tietoiskun jälkeen lapset ja vanhemmat liikkuvat yhdessä ulos rakennetuilla toimintarasteilla. Varhaiskasvatuksen henkilöstö on mukana vanhempainillan toteutuksessa.

Vanhempainilta luento 

– kohti liikkuvaa elämäntapaa, perhe tärkeä roolimalli (45min-1 tunti)

Luento huoltajille lapsen hyvinvointiin liittyvistä teemoista. Luennossa avataan tutkimuksellisia perusteita varhaiskasvatusikäisen lapsen liikkumisen merkityksestä lapsen kokonaiskehitykselle, herätellään ja kannustetaan perheitä liikunnan mahdollisuuksiin arjessa ja tarjotaan perheille ideoita yhteiseen liikkumiseen

Children Playing in Park

Lisää liikettä -hanke on Liikunnan aluejärjestöjen yhteinen valtakunnallinen hanke. Kehittämistyön päämääränä on edistää liikuntamyönteistä toimintakulttuuria sekä fyysisen aktiivisuuden suositusten toteutumista varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa.

bottom of page