top of page
Basketball Court

Seurat

Seurojen tukena ja kehittäjänä!

Kepli toimii urheiluseurojen edunvalvojana, auttajana ja kannustajana. Kepli tarjoaa seuratoimijoille konsultointia, seurakoulutuksia, erilaisia tilauskoulutuksia, seuratapaamisia, seminaareja ja apua taloushallinnon hoitamisessa. Arjen kehittämiseen tarjolla olevat työkalut on suunnattu seurassa toimiville henkilöille, johdolle, valmentajille, urheilijoille, lasten vanhemmille ja hallinnolle. Seurakehittämisen tueksi on tarjolla paljon erilaisia valmiita välineitä!

 

 Seuran arvokeskustelut, strategian tekeminen ja organisaation uudelleenrakentaminen ovat selkeitä kokonaisuuksia, joita seurakoordinaattori voi olla mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa!

Lue lisää siitä miksi juuri teidän seuranne kannattaa liittyä Keplin jäseneksi

cvdsdvds.png

Tähtiseurat

Tähtiseurat- seurojen laatuohjelma!

Seuratoiminta on suomalaisen urheilun keskeisin vahvuus. Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen laatuohjelma. Tähtimerkki on lupaus laadusta nykyisille ja uusille seuran jäsenille ja heidän lähipiirilleen. Tähtiseurassa jokainen voi liikkua ja urheilla omalla tasollaan kohti omia tavoitteitaan yhä suuremman taustatuen avulla.

Kysy lisää Tähtiseura- asioista Keplin yhteyshenkilöltä ja
seura-asiantuntijalta Eeva-Maria Fränti

eeva-maria.franti(a)kepli.fi

Terjärv Ungdoms Sportklubb

 ”Saimme Keplin kautta OKM Nuorten kesätyötukea jonka avulla olemme saaneet järjestettyä liikuntakerhoja ja seuratoimintaan on mukaan innostunut monta uutta liikkujaa.”

Seuratoiminnan
hankkeet

Harrastamisen Suomen malli

Suomen mallissa päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä.

Avoimet ovet
-hanke

Tavoitteena on antaa eväitä urheiluseuroille vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien harrastajien mukaan ottamiseen. Ajatuksena on, että vammaisurheilun ja erityisliikunnan osaamista olisi yksittäisten ruohonjuuritason seurojen ja Paralympiakomitean lisäksi yhä enemmän myös muilla urheilun ja liikunnan toimintakentän alueilla.

Rive-
hanke

Hankkeessa tuetaan maahanmuuttajien kotoutumista liikunnan keinoin siten, että paikallistason toimijat  saavat työkaluja ja vertaistukea tekemiseensä. Hanketta hallinnoi Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu. 

Ajankohtaista

bottom of page