top of page
Cute Feet

Varhaiskasvatuksen
koulutukset

Liikkuva varhaiskasvatus
– Johtajan työpaja

Liikkuvan varhaiskasvatuksen toteutuminen arjessa helpottuu, kun johtamisen rakenteet ovat selkeät ja toiminta nivoutuu tiiviisti varhaiskasvatussuunnitelmaan. Koulutuksen sisältöinä ovat muun muassa varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksien ja Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman toteuttaminen ja johtaminen omassa yksikössä sekä oman johtamisosaamisen vahvistaminen.

Työpajassa saat työkaluja perustehtävän johtamiseen, johtajuuden toimenpiteisiin, osaamisen johtamiseen, pedagogiikan johtamiseen sekä yhteistyöhön perheiden ja muiden tahojen kanssa. Työpajassa hyödynnetään Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman Johtajan työkirjaa.

Johtajan työpaja on maksuton.

Työyhteisölle

Pienten askelten perehdytys työyhteisölle

Tutustutaan varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksiin sekä ohjelman tavoitteisiin, siihen liittymiseen sekä ohjelmassa etenemiseen.

Maksuton luento kaikille aiheesta kiinnostuneille.

1,5-2h

Sparrausta
liikkeen lisäämiseen 

Kohdeyksikön tarpeen mukaan
Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmassa
eteneminen yksikön arvopohja
huomioiden. Tavoitteena
lisätä henkilöstön ymmärrystä ja
innostusta liikkeen lisäämiseen
tavalliseen arkipäivään.

Maksuton luento kaikille aiheesta kiinnostuneille.

1,5h

Varhaiskasvatuksen henkilöstölle

Kids Playing

Toiminnallinen oppiminen varhaiskasvatuksessa

Toiminta ja liike liittyvät oleellisesti kaikkeen
lapsen oppimiseen. Lapsi oppiikin
parhaiten koko kehoaan ja kaikkia aistejaan
käyttämällä. Koulutuksessa opitaan
toiminnallistamaan varhaiskasvatuksen ja
esiopetuksen erilaisia oppimistilanteita
toimintaa ohjaavien asiakirjojen mukaisesti.
Koulutus perustuu kahteen toiminnallisuuden
näkökulmaan: liike tuodaan
oppisisältöön tai oppisisältö viedään
liikkeeseen. Pääpaino on ensisijaisesti
havainnollistaa liikkeen ja kehollisuuden
mahdollisuuksia osaamisen osa-alueiden
opettamisessa.

3h
350€

Lapsen motorinen kehitys

Koulutuksessa läpikäydään tiiviisti lapsen
motorinen kehitys ja sen tukeminen, motoriset
perustaidot ja perustaitojen harjaannuttaminen.
Koulutuksessa on teoriataustan
lisäksi motorisia perustaitoja,
erityisesti tasapainoa ja liikkumistaitoja
sekä kehonhahmotusta kehittäviä käytännön
harjoituksia. Koulutus sopii myös
alle kolme vuotiaiden kanssa työskenteleville.

3h
350€

Lasten motoristen taitojen havainnointi

Havainnointi on osa varhaiskasvatuksen
henkilöstön perustehtävää. Arjen
havainnot päivittäisissä tilanteissa antavat
tietoa lapsen motorisista taidoista,
niiden kehittymisestä sekä luovat pohjaa
liikuntakasvatuksen suunnitteluun ja toteutukseen.
Koulutuksesta osallistuja saa
välineitä havainnoinnin toteuttamiseen
päivittäisessä työssään lasten parissa.
Varhaiskasvatuksen henkilöstön osaaminen
lasten motoristen taitojen oppimisen
tukijana sekä päivittäisen liikkumisen
ja iloisten oppimiskokemusten mahdollistajana
vahvistuu.

3h
350€

Digiloikka liikkuen

Koulutuksen teoriaosuudessa perehdytään
tieto- ja viestintätekniikan ja mediakasvatuksen
kirjauksiin varhaiskasvatusta
ohjaavissa asiakirjoissa ja pohditaan, miten
teknologia ja media vaikuttavat lasten elämään.
Käytännön osioissa opitaan, miten
tieto- ja viestintätekniikan (TVT) laitteet
voivat passivoimisen sijaan liikuttaa lapsia.
Lisäksi käydään läpi, miten lasten kanssa
voidaan koodata ilman ensimmäistäkään
digilaitetta. Koulutuksessa opetellaan tekemään
QR-koodeja ja hyödyntämään niitä
lasten liikuttamisessa.

3h
350€

Liikuntaa pienissä tiloissa

Koulutuksessa pohditaan, miten pienissä ja
ahtaissa tiloissa voidaan turvallisesti mahdollistaa
lasten riittävä fyysinen aktiivisuus.
Voisiko odotteluhetki olla jumppahetki?
Voisiko siirtymätilanteessa harjoitella motorisia
taitoja? Koulutuksessa opitaan, miten
muutat huonekalut ja kierrätysmateriaalin
liikuntavälineiksi. Käytännön osioissa käydään
läpi pieniin tiloihin sopivia liikuntaleikkejä
ja ideoidaan, miten liikkuminen ja toiminnallisuus
voidaan tuoda mukaan kaikkiin
arjen hetkiin.

3h
350€

Ihan pihalla

Piha, lähiympäristö ja ulkona liikkuminen tarjoavat
lapselle mahtavan ympäristön erilaisten
taitojen oppimiseen. Liikkumisen mahdollisuuksien
luominen edellyttää varhaiskasvatuksen
henkilöstöltä päivittäin tietoisia valintoja. Koulutuksessa
perehdytään Varhaisvuosien fyysisen
aktiivisuuden suosituksiin käytännön
harjoitusten avulla.

2,5h
300€

Kids Playing Outside

Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä

Koulutuksen tavoitteena on Varhaisvuosien
fyysisen aktiivisuuden suositusten
(OKM 2016:22) jalkauttamisen ohella
tukea Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman
toteuttamista. Koulutus antaa välineitä
liikuntamyönteisen toimintakulttuurin
kehittämiseen sekä herättelee keskusteluun
ja ajatustenvaihtoon. Koulutuksessa
korostetaan liikkumisen merkitystä lapsen
kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille.

2,5h+2,5h/5h600€

Liikuntavastaaville

Liikuntaleikkikoulun
ohjaajakoulutus

Liikuntaleikkikoulu on alle kouluikäisille lapsille tarkoitettu monipuolinen ja laadukas liikuntaharrastus. Liikkarissa lapset harjoittelevat liikunnan perustaitoja ennen lajitaitojen opettelua. Urheiluseuroille ja yhdistyksille Liikuntaleikkikoulu tarjoaa valmiin konseptin, jonka avulla on helppo järjestää laadukasta harrastustoimintaa perheen pienimmille.

Liikuntaleikkikoulun sisällöt ovat asiantuntijoiden laatimia ja ne on rakennettu tukemaan lasten liikunnallista kehitystä.

Liikuntaleikkikouluun kuuluu tuntimalleja kolmelle ikäluokalle: 2 - 3-vuotiaille, 4 - 5-vuotiaille ja 6-vuotiaille. Liikuntaleikkikoulu-toimintaa voivat järjestää Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutuksen käyneet henkilöt. Koulutus on kaksipäiväinen (16 h) ja hintaan kuuluu ohjaajakansio (15kpl). Koulutuksen jälkeen lisämateriaalit ovat tilattavissa Olympiakomitean verkkokaupasta.

16h
2400€

Kids at Playground

Liikuntaleikkikoulu
täydennyskoulutus

Oletko suorittanut Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutuksen ennen vuotta 2018? Koulutus uudistettiin vuoden 2018 aikana ja nykyään Liikuntaleikkikouluun kuuluu toimintamalleja kolmelle ikäluokalle. Tule syventämään osaamistasi ja hakemaan päivitetty ohjaajakansio!

4h
425€

Kid Playing Outdoor

Virikkeitä talviliikuntaan

DSCF0125.JPG

Leikitellen luistimilla

Luistelemaan oppii leikkimällä. Sovellettuina monet pelit ja leikit sopivat toteutettavaksi sekä jalan että luistimilla - siis koko talven ajan keleistä riippumatta. Koulutuksessa käydyn perustiedon lisäksi koulutusmateriaalissa on runsaasti ideoita luistelukentille ja kaukaloihin.

3h
350€

Sujuvasti suksilla

Hiihto on monipuolinen ja mielekäs tapa liikkua, suksilla voit pelata vaikka sählyä. Koulutuksessa käsitellään hiihtomaan rakentamista, suksien kanssa leikkimistä ja pelaamista sekä hiihtovälineiden huoltoa.

3h
350€

Kiinnostuitko?

Kaikkia Keplin koulutuksia saa tilauksesta ja tarpeiden mukaan räätälöitynä.

 

Hintoihin lisätään kouluttajan kilometrikorvaus 0,53€ / km.

bottom of page