Cute Feet

Varhaiskasvatuksen
koulutukset

Liikkuva varhaiskasvatus
– Johtajan työpaja

Liikkuvan varhaiskasvatuksen toteutuminen arjessa helpottuu, kun johtamisen rakenteet ovat selkeät ja toiminta nivoutuu tiiviisti varhaiskasvatussuunnitelmaan. Koulutuksen sisältöinä ovat muun muassa varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksien ja Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman toteuttaminen ja johtaminen omassa yksikössä sekä oman johtamisosaamisen vahvistaminen.

Työpajassa saat työkaluja perustehtävän johtamiseen, johtajuuden toimenpiteisiin, osaamisen johtamiseen, pedagogiikan johtamiseen sekä yhteistyöhön perheiden ja muiden tahojen kanssa. Työpajassa hyödynnetään Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman Johtajan työkirjaa.

Johtajan työpaja on maksuton.

Työyhteisölle

Fyysisen aktiivisuuden
suositukset ja Liikkuva varhaiskasvatus 

Tutustutaan varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksiin sekä ohjelman tavoitteisiin, siihen liittymiseen sekä ohjelmassa etenemiseen.

Maksuton luento kaikille aiheesta kiinnostuneille.

1h

Pienten askelten perehdytys työyhteisölle

Tutustutaan varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksiin sekä ohjelman tavoitteisiin, siihen liittymiseen sekä ohjelmassa etenemiseen.

Maksuton luento kaikille aiheesta kiinnostuneille.

1,5-2h

Liikkuva lapsi varhais-kasvatuksessa -työpaja

Tutustutaan varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksiin sekä ohjelman tavoitteisiin, siihen liittymiseen sekä ohjelmassa etenemiseen.

Maksuton luento kaikille aiheesta kiinnostuneille.

3h

Sparrausta
liikkeen lisäämiseen 

Tutustutaan varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksiin sekä ohjelman tavoitteisiin, siihen liittymiseen sekä ohjelmassa etenemiseen.

Maksuton luento kaikille aiheesta kiinnostuneille.

1,5h

Varhaiskasvatuksen henkilöstölle

Kids Playing

Toiminnallinen oppiminen varhaiskasvatuksessa

Lapsi on kokonaisvaltainen, toiminnallinen oppija. Hän oppii parhaiten käyttäen koko kehoaan ja kaikkia aistejaan. Toiminta ja liike liittyvät oleellisesti kaikkeen lapsen oppimiseen. Koulutuksessa opitaan vasu-perusteisesti toiminnallistamaan varhaiskasvatuksen erilaisia oppimistilanteita.

3h
350€

Lapsen karkeamotorinen kehitys, motoriset perustaidot ja niiden harjaannuttaminen

Koulutuksessa läpikäydään tiiviisti lapsen motorinen kehitys ja sen tukeminen sekä motoriset perustaidot ja niiden harjaannuttaminen. Koulutuksessa on paljon motorisia perustaitoja, erityisesti tasapainoa ja liikkumistaitoja kehittäviä käytännön harjoituksia.

3h
350€

Lasten motoristen taitojen havainnointi

Koulutus antaa varhaiskasvattajille välineitä havainnoinnin toteuttamiseen päivittäisessä työssä lasten parissa. Varhaiskasvatuksen henkilöstön osaaminen lasten motoristen taitojen oppimisen tukijana sekä päivittäisen liikkumisen ja iloisten oppimiskokemusten mahdollistajana vahvistuu.

3h
350€

Digiloikka liikkuen

Miten tieto- ja viestintätekniikan laitteet voisivat passivoimisen sijaan liikuttaa lapsia? Koulutuksessa käydään läpi käytännön esimerkein miten voit toteuttaa liikkuvaa tapaa tutustua ohjelmointiajatteluun ja tukea laaja -alaisen osaamisen taitojen, erityisesti monilukutaidon kehittymistä.

3h
350€

Liikuntaa pienissä tiloissa

Koulutuksessa käydään läpi pieniin tiloihin sopivia liikuntaleikkejä ja ideoidaan, miten liikkuminen ja toiminnallisuus on mahdollista tuoda kaikkiin arjen hetkiin myös pienissä tiloissa. Esillä on erityisesti vasun kasvan, liikun ja kehityn osa-alue ja sen monipuolinen toteuttaminen osana kaikkea toimintaa.

3h
350€

Ihan pihalla

Piha, lähiympäristö ja ulkona liikkuminen tarjoavat lapselle mahtavan ympäristön erilaisten taitojen oppimiseen. Liikkumisen mahdollisuuksien luominen edellyttää varhaiskasvattajilta päivittäin tietoisia valintoja. Koulutuksessa perehdytään Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksiin käytännön harjoitusten avulla.

2,5h
300€

Kids Playing Outside

Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä

Koulutuksen tavoitteena on Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten jalkauttamisen ohella tukea Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman toteuttamista. Koulutus antaa välineitä liikuntamyönteisen toimintakulttuurin kehittämiseen sekä herättelee keskusteluun ja ajatustenvaihtoon. Koulutuksessa korostetaan liikkumisen merkitystä lapsen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille.

2,5h+2,5h/5h600€

liikuntavastaaville

Liikuntaleikkikoulun
ohjaajakoulutus

Liikuntaleikkikoulu on alle kouluikäisille lapsille tarkoitettu monipuolinen ja laadukas liikuntaharrastus. Liikkarissa lapset harjoittelevat liikunnan perustaitoja ennen lajitaitojen opettelua. Urheiluseuroille ja yhdistyksille Liikuntaleikkikoulu tarjoaa valmiin konseptin, jonka avulla on helppo järjestää laadukasta harrastustoimintaa perheen pienimmille.

Liikuntaleikkikoulun sisällöt ovat asiantuntijoiden laatimia ja ne on rakennettu tukemaan lasten liikunnallista kehitystä.

Liikuntaleikkikouluun kuuluu tuntimalleja kolmelle ikäluokalle: 2 - 3-vuotiaille, 4 - 5-vuotiaille ja 6-vuotiaille. Liikuntaleikkikoulu-toimintaa voivat järjestää Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutuksen käyneet henkilöt. Koulutus on kaksipäiväinen (16 h) ja hintaan kuuluu ohjaajakansio. Koulutuksen jälkeen lisämateriaalit ovat tilattavissa Olympiakomitean verkkokaupasta.

16h
2400€

Kids at Playground

Liikuntaleikkikoulu
täydennyskoulutus

Oletko suorittanut Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutuksen ennen vuotta 2018? Koulutus uudistettiin vuoden 2018 aikana ja nykyään Liikuntaleikkikouluun kuuluu toimintamalleja kolmelle ikäluokalle. Tule syventämään osaamistasi ja hakemaan päivitetty ohjaajakansio!

4h
425€

Kid Playing Outdoor

Virikkeitä talviliikuntaan

DSCF0125.JPG

Leikitellen luistimilla

Oletko suorittanut Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutuksen ennen vuotta 2018? Koulutus uudistettiin vuoden 2018 aikana ja nykyään Liikuntaleikkikouluun kuuluu toimintamalleja kolmelle ikäluokalle. Tule syventämään osaamistasi ja hakemaan päivitetty ohjaajakansio!

3h
350€

Sujuvasti suksilla

Hiihto on monipuolinen ja mielekäs tapa liikkua, suksilla voit pelata vaikka sählyä. Koulutuksessa käsitellään hiihtomaan rakentamista, suksien kanssa leikkimistä ja pelaamista sekä hiihtovälineiden huoltoa.

3h
350€

kiinnostuitko?

Kaikkia Keplin koulutuksia saa tilauksesta ja tarpeiden mukaan räätälöitynä. Hintoihin lisätään kouluttajan kilometrikorvaus 0,44€ / km.