top of page
Cute Feet

Varhaiskasvatuksen
koulutukset

Liikkuva varhaiskasvatus
– Johtajan työpaja

Liikkuvan varhaiskasvatuksen toteutuminen arjessa helpottuu, kun johtamisen rakenteet ovat selkeät ja toiminta nivoutuu tiiviisti varhaiskasvatussuunnitelmaan. Koulutuksen sisältöinä ovat muun muassa varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksien ja Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman toteuttaminen ja johtaminen omassa yksikössä sekä oman johtamisosaamisen vahvistaminen.

Työpajassa saat työkaluja perustehtävän johtamiseen, johtajuuden toimenpiteisiin, osaamisen johtamiseen, pedagogiikan johtamiseen sekä yhteistyöhön perheiden ja muiden tahojen kanssa. Työpajassa hyödynnetään Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman Johtajan työkirjaa.

Johtajan työpaja on maksuton.

Työyhteisölle

Motoristen taitojen työpaja

Motoristen taitojen työpaja on lyhyt maksuton työpaja, joka sopii esimerkiksi pedatiimiin tai kehittämispäivän osaksi. Työpajassa käydään lyhyesti läpi lasten motoristen taitojen kehitys ja tutustutaan havainnointimenetelmiin. Syvemmin lasten motoristen taitojen kehitykseen, tukemiseen ja havainnointiin sukelletaan maksullisissa Lasten motoristen taitojen kehitys ja havainnointi -koulutuksissa.

 

Koulutus on maksuton

1h

Liikkuva varhaiskasvatus -sparraus

Liikkuva varhaiskasvatus -sparrauksessa käydään läpi yksikön liikunnallisen toimintakulttuurin nykytila, Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmassa eteneminen, määritellään kehittämiskohteet ja suunnitellaan toimenpiteet niiden toteuttamiseksi. Lisäksi tutustutaan yksikön tavoitteita tukeviin liikuntamateriaaleihin ja Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman Varhaiskasvatuksen henkilöstön käsikirjaan. Tavoitteena lisätä innostusta liikkeen lisäämiseen tavalliseen arkipäivään.

Koulutus on maksuton

1-2h

Varhaiskasvatuksen henkilöstölle

Kids Playing

Lapsen motorinen kehitys

Koulutuksessa käydään läpi lapsen motorinen kehitys ja sen tukeminen, motoriset perustaidot ja perustaitojen harjaannuttaminen. Teoriataustan lisäksi koulutuksessa on tasapainoa ja liikkumistaitoja sekä kehonhahmotusta kehittäviä käytännön harjoituksia. Koulutus sopii myös alle kolmevuotiaiden kanssa työskenteleville.

3h
375€

Lasten motoristen taitojen havainnointi

Koulutus antaa varhaiskasvattajalle välineitä havainnoinnin toteuttamiseen päivittäisessä työssä lasten parissa. Se vahvistaa näin varhaiskasvattajan osaamista lasten motoristen perustaitojen oppimisen tukijana sekä jokapäiväisen liikkumisen ja iloisten oppimiskokemusten mahdollistajana

3h
375€

Toiminnallinen oppiminen varhaiskasvatuksessa

Lapsi oppii parhaiten käyttäen koko kehoaan ja kaikkia aistejaan. Toiminta ja liike liittyvät oleellisesti kaikkeen lapsen oppimiseen. Pienikin toiminnallinen tai liikunnallinen hetki kesken päivän lisää lapsen päivittäistä liikkumisen määrää, rauhoittaa, auttaa paremmin keskittymään sekä lisää tarkkaavaisuutta tuleviin tehtäviin. Koulutuksessa opitaan vasu-perusteisesti toiminnallistamaan varhaiskasvatuksen erilaisia oppimistilanteita.

3h
375€

Digiloikka liikkuen

Koulutuksessa käydään läpi käytännön esimerkein, miten voit toteuttaa liikkuvaa tapaa tutustua ohjelmointiajatteluun ja tukea laaja-alaisen osaamisen taitojen, erityisesti monilukutaidon kehittymistä. Lisäksi perehdytään siihen, miten liikkuminen ja toiminnallisuus yhdistyvät digitaitojen harjoitteluun ja mediakasvatukseen. Koulutus on suunnattu ensisijaisesti varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa työskenteleville.

3h
375€

Liikuntaa pienissä tiloissa

Miten pienissä ja ahtaissa tiloissa voidaan turvallisesti mahdollistaa lasten riittävä fyysinen aktiivisuus? Voisiko odotteluhetki olla jumppahetki? Voisiko siirtymätilanteessa harjoitella motorisia taitoja?

Koulutuksessa opitaan, miten muutat huonekalut ja kierrätysmateriaalin liikuntavälineiksi. Käytännön osioissa käydään läpi pieniin tiloihin sopivia liikuntaleikkejä ja ideoidaan, miten liikkuminen ja toiminnallisuus voidaan tuoda mukaan kaikkiin arjen hetkiin

3h
375€

Ihan pihalla

Koulutuksessa perehdytään Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksiin käytännönharjoitusten avulla. Tavoitteena on hyödyntää varhaiskasvatusyksiköiden pihoja ja lähiympäristöä jokapäiväisessä arkiliikunnassa sekä pedagogisessa toiminnassa.

2,5h
325€

Kids Playing Outside
Kids at Playground

Liikuntaleikkikoulun
ohjaajakoulutus

Liikuntaleikkikoulu on alle kouluikäisille lapsille tarkoitettu monipuolinen ja laadukas liikuntaharrastus. Liikkarissa lapset harjoittelevat liikunnan perustaitoja ennen lajitaitojen opettelua. Urheiluseuroille ja yhdistyksille Liikuntaleikkikoulu tarjoaa valmiin konseptin, jonka avulla on helppo järjestää laadukasta harrastustoimintaa perheen pienimmille.

Liikuntaleikkikoulun sisällöt ovat asiantuntijoiden laatimia ja ne on rakennettu tukemaan lasten liikunnallista kehitystä.

Liikuntaleikkikouluun kuuluu tuntimalleja kolmelle ikäluokalle: 2 - 3-vuotiaille, 4 - 5-vuotiaille ja 6-vuotiaille. Liikuntaleikkikoulu-toimintaa voivat järjestää Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutuksen käyneet henkilöt. Koulutus on kaksipäiväinen (16 h) ja hintaan kuuluu ohjaajakansio (15kpl). Koulutuksen jälkeen lisämateriaalit ovat tilattavissa Olympiakomitean verkkokaupasta.

16h
2400€

Liikuntaleikkikoulu
täydennyskoulutus

Oletko suorittanut Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutuksen ennen vuotta 2018? Koulutus uudistettiin vuoden 2018 aikana ja nykyään Liikuntaleikkikouluun kuuluu toimintamalleja kolmelle ikäluokalle. Tule syventämään osaamistasi ja hakemaan päivitetty ohjaajakansio!

4h
425€

Kid Playing Outdoor

Virikkeitä talviliikuntaan

DSCF0125.JPG

Leikitellen luistimilla

Luistelemaan oppii leikkimällä. Sovellettuina monet pelit ja leikit sopivat toteutettavaksi sekä jalan että luistimilla - siis koko talven ajan keleistä riippumatta. Koulutuksessa käydyn perustiedon lisäksi koulutusmateriaalissa on runsaasti ideoita luistelukentille ja kaukaloihin.

2h
300€

Sujuvasti suksilla

Hiihto on monipuolinen ja mielekäs tapa liikkua, suksilla voit pelata vaikka sählyä. Koulutuksessa käsitellään hiihtomaan rakentamista, suksien kanssa leikkimistä ja pelaamista sekä hiihtovälineiden huoltoa.

2h
300€

Kiinnostuitko?

Kaikkia Keplin koulutuksia saa tilauksesta ja tarpeiden mukaan räätälöitynä.

 

Hintoihin lisätään kouluttajan kilometrikorvaus 0,57€ / km.

bottom of page