top of page
Rope Workout

Hankkeet

nainkehitammetoimintaamme_pieni.jpg

Avoimet ovet-hanke

Avoimet ovet _ PK-logo-vaaka-vari-web.png

Hankkeen tavoitteena on antaa eväitä urheiluseuroille vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien harrastajien mukaan ottamiseen. Ajatuksena on, että vammaisurheilun ja erityisliikunnan osaamista olisi yksittäisten ruohonjuuritason seurojen ja Paralympiakomitean lisäksi yhä enemmän myös muilla urheilun ja liikunnan toimintakentän alueilla.

Avoimet ovet -hankkeen osa-alueet:  

 1. Lähtötilanteen kartoitus urheiluseuroille ja toimintarajoitteisille henkilöille lähetettävien kyselyjen avulla.

 2. Avoimet ovet -verkkosivustolle on koottu helposti löydettävään ja hyödynnettävään muotoon urheiluseuroille suunnatut hyvät käytännöt, tukimuodot, materiaalit, neuvonta ja koulutustarjonta.

 3. Avoimet ovet -kehittämisohjelma, jonka pohjana on hankkeen pilottiseurojen läpikäymä kehittämisprosessi. Prosessin tavoitteena on, että vammaisille ja erityistä tukea tarvitseville liikkujille suunnattu toiminta saadaan seuran rakenteisiin, jotta toiminta ei pääty esimerkiksi avainhenkilöiden vaihtuessa. Hankkeen aikana julkaistaan myös Avoimet ovet -seurakäsikirja.

Yksi hankkeen tavoitteista on muodostaa toimivia alueellisia verkostoja, jotka edistävät vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden mukaan tuloa seuratoimintaan. Liikunnan aluejärjestöt järjestävät seuroille verkostoitumistilaisuuksia kahdesti vuodessa.

Hanke toteutetaan yhdessä Paralympiakomitean, 11 Liikunnan aluejärjestön sekä lajiliittojen ja pilottiseurojen kanssa.

Keplin alueen pilottiseuroina ovat: GBK Tigers, Aerodance Himanka, Nivalan Saukot sekä Kokkola Golf.

Seuraava seuratapaaminen järjestetään 17.11.2022 Kokkolassa

Lisätietoja: Eeva-Maria Fränti 0440916074, eeva-maria.franti@kepli.fi

Harrastamisen
Suomen malli

Suomen mallissa päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä.

Suomen mallissa yhdistyvät lasten ja nuorten kuuleminen harrastustoiveista, olemassa olevien hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen koordinoiminen sekä koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyö.

Suomen malliin kuuluu myös valtakunnallinen harrastusviikko kouluissa. Viikon päätavoite on auttaa lapsia ja nuoria löytämään itselleen oma harrastus. Ideoita uusiin harrastuksiin voi käydä etsimässä ympäri vuoden harrastusviikon verkkosivuilta osoitteessa harrastusviikko.fi.

Harrastusviikon verkkosivut

Harrastamisen Suomen mallin avustuksia saaneet kunnat löytyvät sivuilta www.aviavustukset.fi  Maksutonta sparrausta saatavilla hankkeiden hakemisen sekä toteutuksen tueksi. Jos sinulla tulee kysyttävää Harrastamisen Suomen malliin liittyen niin olethan yhteydessä Keplin asiantuntijoihin.

Yhteyshenkilö kunnat: Emilia Hirvi 0440916076  

Yheyshenkilö urheiluseurat: Eeva-Maria Fränti 0440916074

Father and Daughter

Rive -hanke

Rive -hankelogo pieni.jpg

Hankkeessa tuetaan maahanmuuttajien kotoutumista liikunnan keinoin siten, että paikallistason toimijat (esim. kotoutumiseen hankerahoitusta saaneet kunnat/kaupungit, maahanmuuttajien kanssa työtä tekevät järjestöt, yhdistykset, seurat ja muuta tahot) saavat työkaluja ja vertaistukea tekemiseensä.

Hankkeen tavoitteet:

 • Maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla tähtäävien alueellisten/maakunnallisten toimijaverkostojen rakentaminen

 • Maahanmuuttajien kotouttamistyötä liikunnan avulla tekevien osaamisen kehittäminen koulutuksen kautta

 • Hyvien käytänteiden kerääminen

 • Lisätä maahanmuuttajille liikuntaa järjestävien tahojen määrää

 • Maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla liittyvän toiminnan integroiminen Liikunnan aluejärjestöjen muuhun normaalitoimintaan

 •  Hanketta hallinnoi Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry ja mukana hanketta toteuttavat yhteistyössä Etelä-Savon Liikunta ry, Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, Hämeen Liikunta ja Urheilu ry, Keski-Pohjanmaan Liikunta ry, Keski-Suomen Liikunta ry, Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry ja Pohjos-Savon Liikunta ry.

 • Tähän hankkeeseen olemme saaneet tukea Opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

 • Liity mukaan Riven Keplin alueen verkostoon! Lisätietoja hankkeesta sekä ilmoittautumiset verkostoon: Eeva-Maria Fränti 0440916074, eeva-maria.franti@kepli.f

Liikkuva lapsi
varhaiskasvatuksessa
-hanke

Liikkuva lapsi varhaiskasvatuksessa -hanke tukee valtakunnallista Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmaa. Hankkeen tavoitteena on edistää varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksien toteutumista. Autamme varhaiskasvatusyksiköitä kehittämään varhaiskasvatuspäivän liikuntamyönteistä toimintakulttuuria Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmaa hyödyntäen.

Hankkeen keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet 2020
 

1. Valtakunnallisen Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman paikallinen edistäminen kunnan ja varhaiskasvatusyksiköiden tarpeet huomioiden.
– Tarjoamme maksutta Pienten askelten perehdytys -työpajoja, sparrausta sekä johtajatyöpajoja.

2. Kokoamme alueellisia varhaiskasvatuksen kehittämisverkostoja liikuntamyönteisen toimintakulttuurin edistämiseksi varhaiskasvatuksessa.
– Olemme mukana kunnallisissa liikkumisen edistämisen verkostoissa tarpeen mukaan.

3. Tuotamme uutta sisältöä ja materiaalia varhaiskasvattajien osaamiseen ja lasten liikkumisen edistämisen tueksi.

4. Viestimme vanhemmille sekä varhaiskasvattajille liikkumisesta ja hyvinvoinnista.

5. Autamme kuntia mm. liikunnallisen elämäntavan paikallisten kehittämishankkeiden avustuksien hakemisessa ja hankkeen sisällöllisessä sparrauksessa.

bottom of page