top of page
9512_huge.JPG

Kepli

Liikunnan aluejärjestö Keski-Pohjanmaalla

Kepli lyhyesti

Keski-Pohjanmaan Liikunta on 10.11.1997 perustettu itsenäinen, rekisteröity yhdistys, jolla on palvelutoimisto Kokkolassa. Kepli on yksi viidestätoista (15) liikunnan aluejärjestöistä. Keplissä työskentelee tällä hetkellä kahdeksan (8) henkilöä liikunnan ja urheilun erilaisissa palvelu- ja kehittämistehtävissä. Kepli saa tukea toimintaansa opetus- ja kulttuuriministeriön jakamista veikkausvoittovaroista. Kepliin kuuluu varsinaisina jäseninä urheiluseuroja, lajien alueorganisaatioita, urheiluopistoja, lajiliittoja, liitännäisjäseninä liikuntaa edistäviä muita yhteisöjä sekä kuntajäseniä kuten Keski-Pohjanmaan liitto.

Keplin perustehtävänä on tukea ja kehittää monipuolista ja moniarvoista liikuntatoimintaa Keski-Pohjanmaalla. Keplin strategiassa toiminnan tärkeitä painopisteitä ovat: 1) seura- ja jäsentoiminta, 2) lasten ja nuorten liikunta , 3) tapahtumatoiminta 4) aikuisten kunto- ja harrasteliikunta, 5) kuntayhteistyö sekä 6) nuoren urheilijan urapolkuun liittyvät tukitoimet.

Kepli toimii Keski-Pohjanmaan urheilumaakunnan alueella, johon kuuluu yhteensä 21 kuntaa. Väestöä alueella n.180 000 (2017). Jäseniä on tällä hetkellä 135 kpl. Seuroissa on jäseniä noin 50 000 henkilöä. Keplin toiminta-alueella on eri selvitysten mukaan hieman yli 300 toimivaa liikunta- ja urheiluseuraa.

- perustettu 10.11.1997 Kokkolassa
- itsenäinen, rekisteröity valtionapukelpoinen liikunnan aluejärjestö
- jäseninä 135 urheiluseuraa, lajiorganisaatiota sekä muita liikuntaa edistäviä tahoja
- toiminta-alue 21 kuntaa
- väestöpohja n. 180 000 asukasta
- toimintabudjetti vuodelle 2020 n. 600 000 euroa
- henkilökunta 8 päätoimista
- yhteisöjäsenenä Suomen Valmentajat ry:ssä, Suomen Painonnostoliitossa, Keski-Pohjanmaan Urheilun Tukijoissa, toimintaryhmä Pirityiset ry:ssä ja Kosti ry:ssä.
- strategiset painopistealueet:

  1. Elinvoimainen seuratoiminta

  2. Liikkuva lapsuus

  3. Lisää liikettä nuorille ja aikuisille

  4. Vetovoimaiset liikuntatapahtumat

  5. Kuntayhteistyö sekä

  6. Menestyvä urheilu

Strategia
2025

Keplin strategiaprosessi käynnistyi hallituksen toimesta tammikuussa 2019. Hallitus nimesi aluejohtajan tueksi strategiaryhmän, johon tulivat valituksi Johanna Elo (puh.joht.), Reijo Alakoski, Sinikka Tuomaala, Satu Heinoja ja esittelijänä Petri Harsunen.
Strategiatyöhön osallistettiin koronakevään 2020 aikana koko toimiston henkilökunta. Tausta-aineistoa koottiin ja analysoitiin erityisesti loppukevään aikana, jolloin hallitus sai kattavan strategiaraportin analyyseineen
Lopullinen strategia valmistui Keplin syyskokouksen 10.12.2020 hyväksyttäväksi marraskuun lopulla.

Keski-Pohjanmaan Liikunta ry:n hallitus päätti marraskuussa 2020 laatia vastuullisuusohjelman, joka perustuu Suomen Olympiakomitean ”Urheillaan ihmisiksi” – Urheiluyhteisön vastuullisuusohjelmaan vuosille 2020-2024. Keplillä on aiemmin ollut vuonna 2016 laadittu yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo-ohjelma, joka päivitettiin kesäkuussa 2018. Tällöin urheiluakatemian osuus liitettiin ohjelmaan. Keplin vastuullisuustyön tavoitteena on läpivalaista ja kirjoittaa auki koko urheiluyhteisön vastuullisuusteemat Keplin toimintaan soveltuvaksi.

Vastuullisuusohjelma linjaa toimintaamme työn arjessa, kehittämis- ja asiantuntijatyössä sekä tapahtumissamme. Vastuullisuusohjelma kuuluu keskeisesti Keplin vuosikokouksen hyväksymään ”Liikuntaa ja urheilua yhdessä menestyen 2025” –strategiaan.

Picking Up Trash

Vastuullisuus

DSC_8972.JPG

Historia

SVUL:n Kokkolan piiri perustettiin vuonna 1913 Kokkolassa. Nimi muuttui SVUL:n Keski-Pohjanmaan piiriksi vuonna 1922. Kalajokilaakson seurat liittyivät piiriin 1933. SVUL:n Keski-Pohjanmaan piiri toimi vuoteen 1997 saakka. Keski-Pohjanmaan Liikunta ry:n perustava kokous pidettiin 10.11.1997.Perustavan kokouksen puheenjohtajana toimi kansanedustaja Esko Aho. Kepli sai valtionapukelpoisuuden ja aloitti toimintansa vuoden 1998 alusta.

Yhteistyökumppanit

S_KPO.png
konttoripiste-logo(1).png
Veikkaus_Mark_2955_Blue_CMY.jpg
bottom of page