top of page
Senior Couple Doing Yoga

Aikuisliikunta

Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden kasvattaminen!

Aikuisliikunta keplillä on monipuolinen kokonaisuus, jossa korostuu aikuisten liikuntaharrastamisen ja osaamisen kehittäminen. Tarjoamme koulutusta ja palveluita!

  Palveluita

 

  • Terveyskuntotestaukset ja mittaukset, työyhteisöjen liikuntapäivät, TYHY- päivät ja luennot

  • Liikuntakampanjat

  • Työpaikkaliikunnan kehittäminen ja organisointi, työvälineinä Työpaikan Liikuntaohjelman Kartoitus sekä henkilöstöliikunnan sähköinen työkirja

  • Aikuisliikunnan ohjaajakoulutus ja KKI- hankekonsultointi

Koulutuksia

Aikuisliikunnan koulutuskokonaisuus on uudistunut ja sisältyy nyt jatkossa valmentaja- ja ohjaajakoulutuskokonaisuuteen. Sisäänheittokoulutuksena on tervetuloa liikuttajaksi ja sen jatkoksi sitten pidempikestoinen VOK-koulutus.

Weight Training

Liikkumisen lisäksi liiallisen paikallaan olon välttäminen on todettu tärkeäksi keinoksi tukea kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Hyvinvoinnistaan voi huolehtia tekemällä sitä tukevia valintoja ja rakentamalla omilla valinnoillaan elämäänsä

bottom of page