top of page
Team Practice

Keski-Pohjanmaan
Urheiluakatemia

Akatemiatoiminta

Keski-Pohjanmaan urheiluakatemia on Keski-Pohjanmaalla toimiva toisen asteen oppilaitosten yhteistyöverkosto. Yhdessä yhteistyöoppilaitosten kanssa urheiluakatemia luo mahdollisuuden joustavaan opiskelun ja urheilun yhdistämiseen. Lisäksi urheiluakatemia tarjoaa nuorelle urheilijalle turvallisen ja haastavan ympäristön itsensä kehittämiseen niin opiskelussa kuin urheilussakin.

Yhteistyöoppilaitokset

Lukio-opetuksen oppilaitokset:

 • Karleby svenska gymnasium

 • Kokkolan suomalainen lukio

Ammatilliset oppilaitokset:

 • Keskipohjanmaan ammattiopisto

 • Keski-Pohjanmaan Konservatorio

Korkea-asteen oppilaitokset:

 • Centria AMK

 • Yliopistokeskus Chydenius

Urheiluakatemian arvot, visiot ja säännöt

Keski-Pohjanmaan urheiluakatemia on paikallisten oppilaitosten ja urheiluseurojen muodostama yhteistyöverkosto, jossa urheilijaan sidoksissa olevat tahot tekevät yhteistyötä. Keski-Pohjanmaan urheiluakatemia on luonut puitteet, joissa urheilija voi harjoitella tavoitteellisesti ja samalla opiskella haluamassaan yhteistyöoppilaitoksessa. Keski-Pohjanmaan urheiluakatemian toimintamalli pohjautuu suomalaisen urheiluakatemiaohjelman arvoihin ja visioihin.

Keski-Pohjanmaan urheiluakatemiassa urheilija on keskiössä. Akatemia pyrkii varmistamaan keskipohjalaisten urheilijoiden kehittymisen ja menestymisen lajissaan. Harjoittelun lisäksi Keski-Pohjanmaan urheiluakatemia pyrkii varmistamaan urheilun ja koulukäynnin joustavan yhdistämisen sekä tukemaan nuorta urheilijaa tasapainoisen elämänuran rakentamisessa.
Keski-Pohjanmaan urheiluakatemia huolehtii, että urheilijalla on tarvittavat toimivat olosuhteet saatavilla. Panostamme osaaviin valmentajiin ja resurssien mukaan huomioimme heidän kehittämistarpeensa.

Arvoperustan lähtökohtana on uheilijakeskeisyys

 • Eettisyys

 • Kunnioitus

 • Vastuullisuus

 • Rehellisyys

 • Yhdenvertaisuus

Arvot

Visiot

Suomalaisen huippu-urheilun visio:
Urheilijan polun osaamisella, yhteistyöllä ja intohimolla parhaaksi pohjoismaaksi 2020.
Urheiluakatemiatoiminnan visio:
Urheiluakatemiat ovat Urheilijan polun suotukunnallisen perustukiratkaisu ja muodostavat suomalaisen huippu-urheiluverkoston rungon.
Keski-Pohjanmaan urheiluakatemian visio:
Keski-Pohjanmaan urheiluakatemia on vahva ja osaava Urheilijan polun keskipohjalainen tukiverkosto.

Säännöt

Kaikki Keski-Pohjanmaan urheiluakatemian toiminnassa mukana olevat urheilijat, valmentajat ja muut toimijat hyväksyvät urheiluakatemian arvot, sitoutuvat noudattamaan urheilun eettisiä periaatteita ja Suomen Antidopingtoimikunnan sääntöjä.

logo.png
Veikkaus_Mark_2955_Blue_CMY.jpg
R.png
Kokkola vaakuna.jpg
6454c1c2-logo.png
Logo pelkkä ympyrä.png
bottom of page