top of page
Recording Time

Ilmoittaudu mukaan Valmentaja- ohjaajakoulutuksiin 25.3 ja 1.4 (VOK1- alueet)

Valtakunnallinen Liikunnan Aluejärjestöjen ensimmäisen tason valmentaja- ja ohjaajakoulutus (VOK-1 Alueet) tarjoaa yksittäisille valmentajille ja ohjaajille, seuroille sekä lajiliitoille mahdollisuuden kehittää valmennusosaamistaan alueellisesti lähellä omaa toimintaympäristöään. Koulutuskokonaisuuden tavoitteena on luoda perusta harjoitusten laadukkaaseen toteuttamiseen lajista ja harrastajien ikä- ja osaamistasosta riippumatta. Liikunnan aluejärjestöjen tarjoamat VOK-1 Alueet koulutukset on päivitetty keväällä 2022.


Suunnitellen laatua harjoitteluun- koulutuksessa tutustumme kausisuunnitelman tavoitteiden asettamiseen, saat ideoita erilaisiin harjoitteisiin, tunnistat yksilöllisten tekijöiden vaikutukset harjoituksen suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä hallitset yksittäisen harjoituksen rakenteen. Tämä koulutus on la 25.3 klo 9.00-11.45. Koulutus sisältää sekä käytäntöä että teoriaa.


Taitojen oppiminen- koulutuksessa saat tietoa taitojen oppimisen vaiheista. Taitojen oppiminen nähdään laajana kokonaisuutena, jossa vaihtelu ja monipuolisuus korvaa yksipuolista toistojen tekemistä. Koulutuksessa tutustutaan taidon opettamisen nykyaikaiseen malliin, joka ottaa huomioon ympäristön ja harjoitteet vaikutukset oppijaan. Lisäksi käydään läpi palautteen antamista ja siinäkin painotusta valmentajan roolista informaation antajana. Tämä koulutus on la 25.3 klo 12.30-15.30.Koulutus sisältää sekä käytäntöä että teoriaa.


Lasten- ja nuorten fyysinen harjoittelu- koulutuksessa keskitytään pääperiaatteisiin niin teoriassa kuin käytännön harjoitteiden kautta. Koulutuksessa tuodaan esille, miten fyysisiä ominaisuuksia voi kehittää osana harjoittelua monipuolisesti ja lapsilähtöisesti. Käytännön harjoituksissa saat vinkkejä erilaisiin harjoitteisiin. Tämä koulutus on la 1.4 klo 9.00-15.30.


Koulutukset soveltuvat jonkin verran valmennuskokemusta omaaville.


Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan:


Lisätietoja: Keplin seura-asiantuntijalta Eeva-Maria Fränti eeva-maria.franti@kepli.fiComments


bottom of page