top of page
Recording Time

RIVE-hankkeen kautta koulutusta

Jotta liikuntatarjonta ja liikunnan harrastamisen mahdollisuudet olisivat tehokkaammin myös ulkomaalaistaustaisten henkilöiden käytettävissä, on tunnettava muuttajien lähtökohtia sekä ymmärrettävä prosesseja, miten muuton jälkeen uudessa asuinmaassa liikuntakentille tullaan.


Ulkomaalaistaustaisten ihmisten liikuntakäyttäytymisessä sekä terveydessä on kuilu verrattuna koko väestöön. Kunnissa ja seuroissa tehtävä liikuntatyö tavoittaa Suomessa syntyneitä paremmin ulkomaalaistaustaisten jäädessä liikuntakentiltä sivummalle. Jotta liikuntatarjonta ja liikunnan harrastamisen mahdollisuudet olisivat tehokkaammin myös ulkomaalaistaustaisten henkilöiden käytettävissä, on tunnettava muuttajien lähtökohtia sekä ymmärrettävä prosesseja, miten muuton jälkeen uudessa asuinmaassa liikuntakentille

tullaan.


1. osa: Kokemukset avaavat polun liikuntakentille 19.10. klo 13.00 - 15.00

Koulutuskokonaisuuden ensimmäisessä osassa käsitellään aihepiirin taustaa: keitä Suomessa asuu, muuttaminen nykyajassa, mitä tiedetään ulkomaalaistaustaisten ihmisten liikkumisesta ja terveydestä.

 • Liikkujien moninaiset lähtökohdat

 • Liikunnalle annetut merkitykset

 • Miten polku liikuntakentille löytyy?

Ilmoittaudu 1. osaan viimeistään 10.10.2022 mennessä.

2. osa: Kohtaamiset liikuntakentillä: kulttuurit eivät kohtaa, ihmiset kylläkin 9.11. klo 13.00 - 15.00

 • Tarkoittaako liikunta kaikille samaa?

 • Liikkujan sekä ihmisen kohtaaminen

 • Kohtaamisia värittävät katsontakehykset ja roolit

 • Kohtaamisiin vaikuttavat moraaliset järjestykset

Ilmoittaudu 2. osaan viimeistään 1.11.2022 mennessä.

3. osa: Erivertaisuus ja sen vähentäminen 30.11. klo 13.00 - 15.00

 • Hyvä tahto vai velvollisuus?

 • Mistä syntyy erivertaisuus?

 • Mihin laki velvoittaa: eroja kuntien ja seurojen velvoitteissa?

 • Miten edistetään ulkomaalaistaustaisten ihmisten yhdenvertaisuutta ja hyvinvointia?

Ilmoittaudu 3. osaan viimeistään 20.11.2022 mennessä.

Koulutuksen asiantuntija

Koulutuskokonaisuuden kouluttajana toimii Eva Rönkkö, jolla on pitkänlinjan kokemus monikultturisen toiminnan asiantuntijana. Oman työnsä ohella Rönkkö opiskelee Jyväskylän yliopistossa jatko-opiskelijana. Hänen tutkimusaiheenansa on Kulttuurisia merkityksiä Suomeen muuttaneiden ryhmäliikunnassa.


Koulutuskokonaisuus on maksuton. Voit osallistua myös vain yhteen kokonaisuuden osioon. Rive-hanketta tukee Opetus- ja kulttuuriministeriö

Ilmoittautumaan pääset alla olevan linkin kautta.
Comments


bottom of page