top of page
Recording Time

Seurojen ohjaajille ja valmentajille tarkoitettu Tason I valmentajakoulutus

Seurojen ohjaajille ja valmentajille tarkoitettu Liikunnan aluejärjestöjen Tason I valmentajakoulutus VOK-1 on päivitetty.

Pitkän linjan ammattivalmentaja ja kouluttaja Sanna Erdoğanin (VAT, VEAT) johdolla on päivitetty ja uudistettu Liikunnan aluejärjestöjen tason 1 valmentajakoulutuskokonaisuus (VOK-1). Sisältötyö on perustunut Suomalaisen valmennusosaamisen malliin, johon on liitetty mukaan Eurooppalaisen valmennuksen viitekehys (European Sport Coaching Framework) ja uusimmat alan tutkimustulokset.


VOK-1-koulutuskokonaisuudessa kannustetaan jatkuvaan oppimiseen ja itsensä kehittämiseen. Tätä tukee prosessinomainen koulutus, jossa teoriaa yhdistetään käytännön valmennustyöhön ja jatkuvan kehittymisen ideologiaan.

- Keskeisenä tavoitteena on keskittyä valmentajana osaamisen lisäämiseen, jonka kautta voi vaikuttaa myös urheilijan kehittymiseen. Koulutus keskittyy yksittäisen harjoituksen laadukkaaseen toteuttamiseen osana liikunnallisia tai urheilullisia elämäntapoja. Urheilijalähtöisen toimintatavan lisäksi keskitytään valmentajan hyvinvointiin ja jaksamiseen, kertoo Erdoğan, joka tekee tällä hetkellä myös väitöskirjaa urheiluvalmentajista.


Sisällöissä huomioitu lasten ja nuorten sekä aikuisten valmentamisen erityispiirteet


Aluejärjestöjen valmentajakoulutuksia voidaan sisällyttää lajista riippuen lajiliiton omaan tason 1 koulutuksiin. Koulutuskokonaisuus täydentää sisällöillään lajien omia koulutuksia ja tarjoaa mahdollisuuden pohtia valmentamista myös muiden lajien osallistujien kanssa. Yleisesti ajatuksena on saada osallistujille valmiudet luoda perusta yksittäisen harjoituskerran laadukkaaseen toteuttamiseen lajista ja harrastajien ikä- ja osaamistasosta riippumatta.


Kokonaisuus sopii ohjaajille ja valmentajille, jotka ovat jo hiukan kartuttaneet ohjauskokemusta tai käyneet ohjauksen alkutaipaleen koulutuksia, esimerkiksi Lasten Liike -ohjaajakoulutuksia. Tason 1 valmentajakoulutus tarjoaa siis hyvän jatkon valmentajan polulla.


- Valmentajien ja ohjaajien osaamiseen panostaminen on seuralle kannattavaa, koska se muun muassa madaltaa kynnystä lähteä valmentajanpolulle, motivoi jo toiminnassa mukana olevia sekä parantaa harjoitusten laatua, toteaa Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry:n aluejohtaja Aino-Maija Siren.


Koulutuskokonaisuuteen kuuluvat yksittäiset koulutukset on rakennettu lasten ja nuorten sekä aikuisten valmentajille huomioiden valmennettavan yksilön tai ryhmän toimintaympäristö ja erityispiirteet. Lasten ja nuorten parissa valmentaminen on hyvin erilaista kuin aikuisten parissa. On huomioitava muun muassa fyysiset ominaisuudet ja harjoittelu, ohjaamisen taidot kuin harjoittelun perusteet.


Koulutuksiin liittyy vahvasti myös ennakkotehtävät sekä koulutuksen jälkeen tehtävät oppimistehtävät.

- Koulutuskokonaisuus on rakennettu nykyaikaisemmaksi, ei ole enää pelkkiä luentoja ja käytännönharjoituksia, vaan enemmän osallistamista ja osaamisen lisäämistä myös ennakko- ja oppimistehtävien myötä, kertoo Aino-Maija Siren.


Yhteiset koulutukset lasten ja nuorten sekä aikuisten valmentajille

• Minä valmentajana

• Suunnitellen laatua harjoitteluun

• Taitojen oppiminen

• Opetustyylit ja ohjaaminen

Lasten ja nuorten valmentajille suunnatut koulutukset

• Motivoiva valmennus lapsilähtöisessä harjoitusympäristössä

• Lasten ja nuorten harjoittelun perusteet

• Lasten ja nuorten fyysinen harjoittelu

Aikuisten valmentajille suunnatut koulutukset

• Aikuisliikunnan laatutekijät ja liikkujan motiivit

• Aktiivinen arki - Aikuisten riittävä ja monipuolinen liikunta

• Fyysiset ominaisuudet ja harjoittelu aikuisliikunnassa


Keplin järjestämät VOK- koulutukset keväällä :


La 25.3 Suunnitellen laatua harjoitteluun

Taitojen oppiminen, opetustyylit ja ohjaaminen

La 1.4 Minä valmentajana

Lasten ja nuorten fyysinen harjoittelu


Tarkempi aikataulu ja paikka koulutuksille ilmoitetaan helmikuun alussa.

Keplin VOK- koulutukset: Eeva-Maria Fränti, 0440916074, eeva-maria.franti@kepli.fi

Lisätietoja: Aino-Maija Siren (aluejohtajien kollegion puheenjohtaja), aluejohtaja, Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry, p. 0400 268 761, aino-maija.siren@plu.fi

Teksti: Minttu Koivumäki Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry

Comments


bottom of page