top of page

RIVE-hanke kouluttaa

Ryhmäytyminen, itsensä tunteminen, vuorovaikutus ja elämäntaidot Lämpimästi tervetuloa kulttuurisen moninaisuuden kohtaamiskoulutuksiin! Koulutukset järjestetään verkossa Zoomissa ja toteutetaan yhteistyössä Rive-hankkeen kanssa. Kouluttajina toimivat HNMKY:n kokeneet ja koulutetut kulttuurisen kompetenssin fasilitaattorit. Voit ilmoittautua yhteen tai useampaan koulutuskokonaisuuteen. Koulutukset on suunnattu kuntien/kaupunkien työntekijöille, maahanmuuttajien kanssa työtä tekevien järjestöjen toimijoille, yhdistysten toimijoille, seuratoimijoille ja muille asiasta kiinnostuneille tahoille. Ilmoittautumiset koulutuksiin tämän linkin kautta: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DX1V_IxaVUC4EejRH1W0bgXZ8-5jQ2FDsMk6it3Kzo1UQVNHNUdNNTNCUTRYUDdPTzNWOElMT1lIMy4u Mikäli koulutuksen nimen edessä on kirjain esim. 1a ja 1b, tarkoittaa se, että koulutuksilla on pääasiallisesti sama sisältö, mutta se on suunniteltu eri kohderyhmälle. Koulutus järjestetään suomeksi. Koulutusajat ja sisällöt ovat tässä: 17.1. Klo 14-16 1a. Kulttuurinen kompetenssi kohtaamistyössä Työkaluja monikulttuurisissa ympäristöissä toimiville. Kulttuurin vaikutus meihin, ajatteluumme ja odotuksiimme, eri taustaisten ihmisten kohtaaminen, sisältää myös lyhyen intron pakolaistaustaisten kohtaamisen erityispiirteistä. 9.2. klo 17-19 ja 16.2. klo 17-19 2. Viestintää kulttuurirajojen yli Kielellinen ja ei-kielellinen viestintä eri kulttuuriympäristöissä. Kuinka vähentää ja ratkaista väärinymmärryksiä? Millaisia kulttuurisia tekijöitä on viestinnän taustalla? Miten tavoittaa erilaisia kohderyhmiä? 7.3. klo 14-16 ja 14.3. klo 14-16 3. Osallisuus monikulttuurisissa ryhmissä Kulttuurisen moninaisuuden huomioiminen ryhmätoiminnassa ja ryhmädynamiikassa. Ohjaajan rooli osallisuuden luojana ja ylläpitäjänä. Stereotypiat ja niiden purkukeinot sekä representaation merkitys. Sisältää myös helpon työkalun oman toiminnan arviointiin. 28.3. Klo 14-16 4a. Syrjinnän vastainen työtapa Kuinka puuttua toiminnassa havaittavaan syrjintään ja rasismiin? Koulutuksessa käydään läpi toimivia toimintatapoja, mietitään miten rasismi ja syrjintä ilmenevät sekä harjoitellaan puuttumiskeinoja. Erityisesti seuratyötä tekeville 24.1. Klo 17-19 1b. Kulttuurinen kompetenssi seuratyössä Työkaluja moninaisuuden kohtaamiseen seuratyössä. Kulttuurin vaikutus ajatteluumme, odotuksiimme ja yleisesti meihin valmentajina ja ohjaajina. Koulutus sisältää intron pakolais-taustaisten kohtaamisen erityispiirteistä. 4.4. Klo 17-19 4b. Syrjinnän vastainen työtapa seuratyössä Kuinka puuttua seuratoiminnassa havaittavaan syrjintään ja rasismiin? Koulutuksessa käydään läpi toimivia toimintatapoja ja työotetta, mietitään miten rasismi ja syrjintä ilmenevät osallistujien toiminnoissa sekä harjoitellaan puuttumiskeinoja. Hankkeessa tuetaan maahanmuuttajien kotoutumista liikunnan keinoin siten, että paikallistason toimijat (esim. kotoutumiseen hankerahoitusta saaneet kunnat/kaupungit, maahanmuuttajien kanssa työtä tekevät järjestöt, yhdistykset, seurat ja muuta tahot) saavat työkaluja ja vertaistukea tekemiseensä. Hanketta tukee Opetus ja kulttuuriministeriö.

RIVE-hanke kouluttaa
bottom of page