top of page

Vetelin varhaiskasvatuksessa aktiivisuus on arkea

Vetelissä on lähdetty mukaan Liikkuva varhaiskasvatus –ohjelmaan parisen vuotta taaksepäin. Vetelissä liike näkyy myös paikallisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa, jonka keskeiset arvot ovat liikunta, leikki ja läheisyys. Liikkeen lisääminen ei ole jäänyt vain puheen tasolle, vaan arkiaktiivisuuden lisäämiseksi kehittämistyötä tehdään päivittäin. - Aluksi kehittämistyössä lähdettiin liikkeelle Liikkuva varhaiskasvatus –ohjelmasta tutulla pienten askelten menetelmällä, kertoo Vetelin liikuntatiimin vetäjä Merja Hautala Pienten askelten menetelmän tarkoituksena on sitouttaa koko henkilöstö mukaan liikkumisen kehittämistyöhön. Menetelmässä valitaan yksi pieni kehittämisaskel, esimerkiksi päivittäiset liikunnalliset aamupiirit ja lähdetään yhdessä työyhteisön kanssa kokeilemaan uutta toimintatapaa. Toteutuksen lisäksi tarkoituksena on arvioida onnistumista ja tehdä oma työ näkyväksi. Tarvittaessa pientä askelta voidaan kehittää paremmaksi ja myöhemmin voidaan valita taas uusi pieni askel. - Meillä Vetelissä liikettä on aina ollut hyvin, mutta sitä on tullut lisää ja tulee koko ajan lisää. Sitä on oppinut avaamaan silmiään enemmän, että mitä arjessa voisi tehdä toisin, jotta aktiivisuus lisääntyisi. Ihan viimeisimpänä konkreettisena esimerkkinä Vetelissä eräässä ryhmässä poistettiin pukeutumistilasta istumapenkit. Pukeutumistilanne on oivallinen tapa harjoitella kehonosia sekä puolisuuden ylittämistä, joten ryhmässä haluttiin tukea lapsia pukeutumaan itse. Pohdinnan tuloksena huomattiin, että lapset helposti istuvat pukeutumistilanteessa penkillä, joka hankaloittaa pukeutumista. - Pukeutumistilanteet helpottuivat kummasti, kun penkillä tasapainoilun ja venymisen sijaan saakin keskittyä itse asiaan, toteaa Hautala. Vetelissä liikunnallisen toimintakulttuurin edistämisen tueksi on haettu liikunnallisen elämäntavan kehittämisavustusta. Vaikka liikkeen lisääminen ja arkiaktiivisuus eivät pääosin maksakaan mitään, on hankerahoitus tukenut kehittämistyötä. - Hankerahoituksen avulla olemme saaneet monipuolistettua välineistöämme sekä kouluttaneet henkilökuntaa. Koulutus onkin auttanut liikuntalinssien kirkastamisessa ja asenne liikkumista kohtaan on muuttunut entistä suopeammaksi. Koulutukset ovat tuoneet mukanaan myös uusia toimintatapoja. - Olemme esimerkiksi ottamassa käyttöön Skidireiliä ja aktiivisempaa motoristen taitojen havainnointia arjessa. Valmiit työkalut auttavat dokumentoinnissa ja helpottavat lapsen mahdollisten kehittymisloikkien tai arjen haasteiden esille tuomisessa. Kiitosta Vetelissä oman aktiivisen henkilöstön lisäksi saavat myös kunnan tekninen toimi sekä aktiivinen kolmas sektori. - Meillä on paljon hyviä yhteistyökumppaneita, jotka tukevat liikkeen lisäämistä. Esimerkiksi ladut ajetaan päiväkodin viereen ja yhdistykset mahdollistavat meille erilaisia vierailuja ja tempauksia. Vaikka erilaiset tempaukset ja vierailut ovatkin kaikkien mielestä mukavia, on ihan se arkinenkin liike tärkeää. - Meillä liikutaan päivittäin ryhmätiloissa, liikuntasalissa, pihalla sekä lähiluonnossa. Eräskin viskarilainen totesi metsäretken päätteeksi eväitä syödessään, että tämä on hänen elämänsä paras päivä. Aikuisena olisikin tärkeä muistaa, kuinka arkikin voi pienelle olla juhlaa, päättää Hautala.

Vetelin varhaiskasvatuksessa aktiivisuus on arkea
bottom of page